Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 06-12-2017

Vejledning til kommuner om konkurser i hjemmeplejen

Ny vejledning skal give kommunerne større kendskab til reglerne om virksomhedsoverdragelse, hvis en privat leverandør af hjemmepleje står foran en konkurs

I de seneste år er der sket en stigning i antallet af konkurser i hjemmeplejen, og det har konsekvenser for de berørte borgere og medarbejdere, ligesom kommunerne med kort varsel skal finde en ny løsning for at sikre borgerne den nødvendige hjemmehjælp. Derfor blev der den 5. oktober 2017 indgået en politisk aftale om at forebygge konkurser på hjemmehjælpsområdet.

Som et element i aftalen har Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en vejledning til kommunerne om reglerne om virksomhedsoverdragelse. I vejledningen beskrives blandt andet, hvordan en kommune kan reagere hensigtsmæssigt, hvis en privat leverandør af hjemmepleje står foran en konkurs, samt hvad en kommune bør afholde sig fra at gøre for at undgå, at der bliver tale om virksomhedsoverdragelse.