Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 15-01-2018

Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet ved at se på afgørelser i sager om forskelsbehandling i perioden 1. januar 2014 til 30. september 2016.

Sagerne omhandler forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på baggrund af både ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, og undersøgelsen omfatter dermed alle beskyttede kriterier i lovgivningen, som fx race, hudfarve, religion, tro, alder, handicap og køn.

Undersøgelsen viser bl.a. at:

  • Størstedelen af sagerne omhandler forskelsbehandling i forbindelse med afskedigelse.
  • Størstedelen af sagerne omhandler alder, handicap og køn.
  • Antallet af sager fordeler sig jævnt ud over undersøgelsens periode.

Formålet med undersøgelsen er at give et billede af omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, og om der i perioden er sket en udvikling i antallet eller typen af afsluttede sager.

Undersøgelsen er samtidig udarbejdet med henblik på at skabe et samlet overblik over retsstillingen i denne type sager.

Arbejdsmarkedets parter er blevet inddraget og har været hørt i forbindelse med udarbejdelsen af undersøgelsen.