Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 01-09-2018

Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt udviklingen i ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet og deres efterfølgende arbejdsmarkedsstatus.

Beskæftigelsesministeriets analyse viser, at kun syv procent eller 2.100 af de ikke-vestlige mænd skiftede i 2015 kontanthjælpen ud med job. Sidste år var det tal steget til 20 procent eller 5.600 personer.

Analysen tager udgangspunkt i personer, der i løbet af året har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Personer der i løbet af året har haft mindst fire sammenhængende uger, hvor de ikke modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse indgår i opgørelsen over personer, der har forladt kontanthjælpssystemet i det pågældende år.

Analysens hovedkonklusioner

  • Andelen af ikke-vestlige indvandrere, der afgår fra kontanthjælpssystemet i løbet af året, er steget fra 20 procent i 2015 til 34 procent i 2017.

  • Den stigende afgang fra kontanthjælpssystemet skyldes især øget afgang til beskæftigelse og selvforsørgelse. Andelen af ikke-vestlige indvandrere, der afgår til beskæftigelse, er steget fra 6 procent i 2015 til 14 procent i 2017.

  • Især mændene har bidraget til at øge afgangen til beskæftigelse blandt ikke-vestlige indvandrere. Mens 7 procent af mændene afgik til beskæftigelse i 2015, fandt 20 procent beskæftigelse i 2017. Det er en større andel end blandt mænd med dansk baggrund.