Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 01-05-2018

Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt udviklingen i tilgangen til sygedagpenge fra 2012 til 2016.

Der er omkring 100.000 nye personer i sygedagpengesystemet hvert år. Med nye personer menes personer, der ikke har fået sygedagpenge i minimum det seneste halvandet år. Det var en stigning på knap 10.000 personer fra 2012 til 2015, der gav anledning til denne analyse.

I analysen bliver det belyst, hvor ændringen i tilgangen er sket i løbet af perioden. Er det blot en ændret arbejdsstyrke, der ligger til grund for stigningen? Hvis ikke det er, er der så sket en generel udvikling på tværs af arbejdsmarkedet eller er der bestemte grupper af personer, som i højere eller mindre grad tilgår sygedagpenge?

Analysen peger på, at en større arbejdsstyrke kun i mindre grad forklarer stigningen i tilgangen. I stedet er der tale om, at en større del af arbejdsstyrken får brug for sygedagpengesystemet.

Analysen giver indikation af, at den stigende tilgang til sygedagpenge varierer på tværs af forskellige grupper i arbejdsstyrken.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Omfanget af stigningen skyldes øget tilgang for personer, der er i beskæftigelse
  • Tendensen til øget tilgang tilsygedagpenge er ikke stoppet for mænd
  • Stigningen er primært for personer over 30 år.
  • Stigningen er primært sket for personer med en uddannelse
  • Stigningen for personer med en uddannelse er sket på tværs af alder.
  • Stigning i både den offentlige og private sektor
  • Stor tilgang fra otte a-kasser.
  • Stigning for etniske danske
  • Ingen forskel på tværs af regioner
  • Variation i tilgang over brancher