Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 09-12-2019

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2019

Beskæftigelsesministeriet udgiver regelmæssigt en publikation om mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Udgivelsen er en statistisk oversigt over tendenserne på arbejdsmarkedet, herunder ligeløn, og data er opdelt på køn. Den seneste udgave af publikationen er fra oktober 2019 med følgende hovedkonklusioner:

  • Mænd har generelt højere beskæftigelses- og erhvervsfrekvens end kvinder. For efterkommere fra ikke-vestlige lande har kvinder dog højere beskæftigelses- og erhvervsfrekvens end mænd.
  • Mænd har lavere ledighed end kvinder og kommer hurtigere tilbage i job.
  • Kvinder har generelt et højere uddannelsesniveau end mænd (aldersgruppen 30-64 år). Hidtil har der været flest mænd med lange videregående uddannelser, men det ændrede sig i 2019, hvor kvindernes andel overhalede mændenes.
  • Kvinder har mere sygefravær end mænd uanset sektor.
  • Kvinder har i gennemsnit 0,3 flere sygedage end mænd på grund af barns sygdom (gennemsnit 2013-2017).
  • Mødre holdt i gennemsnit 296 orlovsdage med barselsdagpenge og fædre 38 dage i 2015 (i de tilfælde, hvor begge forældre holdt orlov).
  • Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for kvinder var 64,3 år i 2017 og 66,4 år for mænd.
  • Den standardberegnede timefortjeneste var 15 pct. lavere for kvinder (241,5 kr.) end for mænd (276,9 kr.) i 2018.
  • Fra 2009-2018 er bruttolønforskellen mellem mænd og kvinder faldet i alle sektorer.
  • Danmark har en høj beskæftigelsesfrekvens og en lav ledighed for både mænd og kvinder set i international sammenhæng.