Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 01-04-2019

Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Beskæftigelsesministeriet har i en deskriptiv analyse set på udviklingen i antallet af overførselsindkomstmodtagere og ledige fra oktober 2017 til oktober 2018.

Analysen ser på udviklingen for både bruttoledige og overførselsmodtagere de seneste 12 måneder. Analysen ser ikke over en længere periode, da der er sket en ændring i visitationen i 2016, så integrationsydelsesmodtagere som udgangspunkt bliver visiteret som jobparate frem for aktivitetsparate og dermed indgår i bruttoledigheden. Den ændrede visitationspraksis giver derfor en stigning i ledighedsstatistikken af mere teknisk karakter, hvorfor det ikke er oplagt at lave analysen hen over denne tidsperiode.

I det seneste år er antallet af overførselsmodtagere i samtlige kommuner faldet med 3,8 procent, hvad der svarer til godt 26.000 fuldtidspersoner. Ærø kommune har haft det største procentvise fald på 9 procent, svarende til 76 fuldtidspersoner. I Københavns Kommune er faldet på knap 2.600 fuldtidspersoner, hvilket er det største kommunale fald målt på antallet.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Ledigheden er faldet i 93 ud af landets 98 kommuner på et år
  • Alle kommuner har haft et fald i antallet af overførselsmodtagere det seneste år