Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 01-04-2019

Udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en deskriptiv analyse som ser på udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse fra 2008 til 2017.

I perioden 2008 til 2017 er beskæftigelsen blandt unge under 18 år faldet fra godt 134.800 til 109.500 personer. Det svarer til, at andelen af unge under 18 år i beskæftigelse er faldet fra godt 38 pct. til godt 32 pct. Der har været en mindre tendens til en stigende beskæftigelse de seneste tre år, men niveauet er stadig lavere end før finanskrisen.

Antallet af beskæftigede personer i aldersgruppen 13-17 år er opgjort på baggrund af den registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS-statistikken) fra Danmarks Statistik. RAS-statistikken offentliggøres med forsinkelse, hvorfor det endnu ikke er muligt at opgøre tallene efter 2017.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Der er generelt en tendens til, at 13-17-årige i mindre grad er i beskæftigelse end tidligere, og de unge arbejder fortsat noget mindre end før den økonomiske krise.
  • Særligt blandt de 13-14-årige er der ikke tendens til, at beskæftigelsesgraden er steget i takt med de forbedrede konjunkturer. Også de 15, 16 og 17-årige er i mindre grad i beskæftigelse end tidligere, men beskæftigelsesgraden er dog steget noget for disse aldersgrupper i takt med fremgangen på arbejdsmarkedet generelt.
  • Indvandrere fra ikke-vestlige lande har oplevet det største fald i andelen af beskæftigede 13-17-årige fra 2008-2017. Der har samtidig været en nettotilgang til Danmark blandt denne befolkningsgruppe, særligt i årene omkring 2016. Flere unge ikke-vestlige indvandrere med en kortere opholdstid i Danmark kan derfor have været med til at forklare denne udvikling.