Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 06-02-2018

Vejledning om forskelsbehandlingsloven

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en juridisk vejledning om forskelsbehandlingsloven, som gælder på arbejdsmarkedet.

Formålet med vejledningen er at give organisationer, arbejdsgivere, lønmodtagere og andre interesserede et redskab til at forstå, hvordan reglerne skal bruges og forstås efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse.

Vejledningen indeholder bl.a. forklaringer på reglerne og intentionerne og gengiver den toneangivende praksis på området, der indeholder relevant fortolkningsbidrag.