Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 04-05-2023

Anden delrapport: Eksternt vikararbejde i den kommunale ældrepleje

Beskæftigelsesministeriet har udgivet en publikation om forbruget af eksterne vikarer (ansat i private vikarbureauer) i kommuner og regioner på ældreområdet og i sundhedsvæsenet.

Denne analyse er en delrapport af en samlet analyse af forbruget af eksterne vikarer i
kommuner og regioner på ældreområdet og i sundhedsvæsenet igangsat af den daværende S-regering, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (DR) i regi af aftalerne om kommunernes- og regionernes økonomi for 2023.

Denne delrapport (anden delrapport i arbejdet) fokuserer specifikt på omfanget af og udgifterne til eksterne vikarer, der er ansat som social- og sundhedspersonale i den
kommunale ældrepleje. Første delrapport fokuserede på omfanget af og udgifterne til
eksterne sygeplejerskevikarer på hospitalerne og blev offentliggjort i september 2022.

Analysen viser blandt andet en stigning i antallet af social- og sundhedsvikarer i perioden 2010 til juli 2022. Særligt over de seneste år. Det står i kontrast til første rapport, der viste et generelt fald i brugen af sygeplejerskevikarer i regionerne siden 2008 med en mindre stigning mellem 2011 og 2018.