Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 12-12-2023

Ligelønsredegørelse 2023

Ligelønsredegørelsen indeholder en kort gennemgang af de seneste tre års initiativer, regler og retspraksis på ligelønsområdet.

Beskæftigelsesministeriet følger løbende udviklingen på ligelønsområdet, og hvert tredje år udarbejder beskæftigelsesministeren og ministeren for ligestilling en redegørelse for indsatsen for at opnå lige løn mellem mænd og kvinder. 

Den nye ligelønsredegørelse, der omfatter perioden fra december 2019 til november 2023, indeholder bl.a. en gennemgang af initiativer, der har til formål at mindske lønforskellene mellem mænd og kvinder.

Ligelønsredegørelsen indeholder yderligere en analyse af lønforskellene mellem mænd og kvinder, gennemgang af retspraksis om ligeløn og bidrag fra arbejdsmarkedets parter om deres initiativer på ligelønsområdet.