Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 08-03-2023

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2023

Beskæftigelsesministeriet udgiver regelmæssigt publikationen ’Mænd og kvinder på arbejdsmarkedet’. En ny udgave ligger nu klar.

Publikationen er en oversigt over centrale tendenser på arbejdsmarkedet. Analysen
kommer blandt andet rundt om beskæftigelse, ledighed, lønudvikling, tilbagetrækning m.v. opgjort for kvinder og mænd. 

Publikationen viser blandt andet, at mødre holder betydeligt flere barselsorlovsdage, end fædre gør. Samtidig peger publikationen på, at der dog har været en jævn stigning siden 2015 i fædres orlovsdage blandt forældrepar, hvor begge holder orlov.