Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 26-10-2023

Status på arbejdsmarkedet, oktober 2023

Beskæftigelsesministeriets publikation om status på arbejdsmarkedet, som belyser den aktuelle situation og tendenser på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriet vil med publikationen ”Status på arbejdsmarkedet” give et overblik over arbejdsmarkedets aktuelle tilstand, gå i dybden med bevægelser på arbejdsmarkedet og analysere det aktuelle forhold mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft.

Temakapitlet i denne udgave af publikationen handler om de samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsulykker.