Spring over hovedmenu
Kvinder og mænd_1

PUBLIKATION / 08-03-2024

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2024

Beskæftigelsesministeriets årlige publikation ’Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2024” er udkommet d. 8. marts 2024 på kvindernes internationale kampdag.

Publikationen "Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2024" er en oversigt over centrale tendenser på arbejdsmarkedet mellem kvinder og mænd. Analysen kommer blandt ind på kvinder og mænds beskæftigelse, ledighed, valg af branche, lønudvikling samt omfanget af chikane på arbejdsmarkedet.

Publikationen viser blandt andet at:

Kvinder uddanner sig mere end mænd: Generelt tager kvinder længere uddannelser end mænd, hvormed der er en overvægt af kvinder med mellemlange- eller lange videregående uddannelser. I 2022 havde 44 pct. kvinder en mellemlang- eller lang videregående uddannelse, hvilket gælder for 31 pct. mænd.

Mænd tjener mere end kvinder: I 2022 tjener kvinder i gennemsnit 12,2 pct. mindre end mænd. Lønforskellen er opgjort, som den rå forskel i bruttolønnen, hvilket vil sige, at der ikke er taget højde for beskæftigelse i forskellige brancher, stillinger, uddannelse osv. Lønforskellen er generelt aftaget fra 2004 og frem til 2020, hvorefter udviklingen er stagneret. Samlet set er lønforskellen mindsket med 3,8 procentpoint fra 2004 til 2022.

Flere kvinder bliver udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads: Det er særligt yngre kvinder, der udsættes for seksuel chikane. Blandt kvinder i alderen 15-25 år har omkring hver sjette oplyst, at de har oplevet seksuel chikane inden for det seneste år. Det gælder for 3 pct. af mændene i samme aldersgruppe. Hovedparten af de kvinder og mænd, der har været udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads, har oplevet, at det har været kolleger eller kunder, borgere og klienter mv., som har stået bag den uønskede adfærd.

Fædre tager længere orlov med deres barn efter indførelsen af de nye orlovsregler: Kvinder er generelt længere tid på barselsdagpenge end mænd, men efter indførelsen af nye orlovsregler på barselsområdet i 2022, er der sket en stigning i den gennemsnitlige varighed af fædres orlov. Man kan særligt se en stigning blandt fædre i de vestjyske kommuner.