Spring over hovedmenu

Udspil: Ny ret til tidlig pension

Regeringen ønsker at indføre en ny ret til tidlig pension for dem, som har ydet deres tørn på arbejdsmarkedet. De skal kunne trække sig tilbage lidt tidligere uden at frygte, at de bliver helt nedslidte.

Anmærkning: Eksemplet er vist for personer med folkepensionsalder på 67 år.

Hvorfor mener regeringen, at der er behov for større retfærdighed i vores pensionssystem?

Det er et sundt princip, at når vi lever længere, skal vi også arbejde længere. Det står regeringen bag. For det er med til at sikre, at vi fortsat har råd til et stærkt og solidt velfærdssamfund. Men vores pensionssystem indeholder skævheder, efter efterlønnen er blevet forringet, som vi har et ansvar for at rette op på.

Derfor vil regeringen indføre en ny ret til tidlig pension, som er rettet mod dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, ofte i fysisk hårde job. De skal have mulighed for at trække sig tilbage, inden de bliver helt nedslidte. Det gælder særligt ufaglærte og faglærte, som oftere har fysisk arbejde, må gå på job med smerter og samtidig har en kortere forventet levetid.

Det forventes, at 38.000 opnår ret til tidlig pension i 2022. Langt de fleste – ni ud af ti – er ufaglærte og faglærte. De vil kunne trække sig tilbage op til tre år før folkepensionsalderen.

Pressemeddelelse: Ret til tidlig pension for folk med lange og hårde arbejdsliv, 18. august 2020 Kronik: Retten til tidlig pension er en kamp for retfærdighed, 17. august 2020

Antal berettigede til tidlig pension i 2022 opdelt på uddannelsesgrupper

Anmærkning: Antal er opgjort i helårspersoner, som kan modtage tidlig pension i det pågældende år.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registre og administrative oplysninger om individuelle ATP-indbetalinger stillet til rådighed af ATP.

Figur 1: Antal med  ret til tidlig pension i 2022, opdelt på uddannelsesgrupper

Antal berettigede i 2022 opdelt på a-kasse

Anmærkning: Antal er opgjort i helårspersoner, som kan modtage tidlig pension i det pågældende år.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registre og administrative oplysninger om individuelle ATP-indbetalinger stillet til rådighed af ATP.

Figur 2: Antal berettigede i 2022 fordelt på a-kasse

Andel berettigede i 2022 opdelt på a-kasse

Af andelen, som har ret til tidlig pension inden for de forskellige a-kasser, vil over halvdelen af blandt andet NNF’s, metalarbejdernes, 3F’s, byggefagenes og el-fagets medlemmer være berettigede.

Anmærkning: Andelen er opgjort for berettigede helårspersoner, som er i alderen for tidlig pension, selv hvis retten først kan benyttes i de efterfølgende år.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registre og administrative oplysninger om individuelle ATP-indbetalinger stillet til rådighed af ATP.

Figur 3: andel berettigede i 2022, opdelt på a-kasse