Spring over hovedmenu

Internationalt samarbejde

Beskæftigelsesministeriet samarbejder med en række internationale organisationer.

EU

Danmark samarbejder med de øvrige EU-medlemsstater og EU-institutioner på det beskæftigelsespolitiske og sociale område i EU.


Læs mere

ILO

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO har som grundlæggende mål at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed.

Læs mere

Europarådet

Europarådet er en selvstændig international organisation, som har til formål at fremme værdier som demokrati, menneskerettigheder og udviklingen af retssamfundet.

Læs mere

Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv samarbejder inden for beskæftigelsesområdet, arbejdsret og arbejdsmiljø.

Læs mere

FN

Danmark har tilsluttet sig en række FN konventioner. En del af disse konventioner hører under Beskæftigelsesministeriets område.


Læs mere

OECD

Danmark er medlem af OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development.Læs mere