Spring over hovedmenu

Arbejdsmarkedskommissionen

I august 2009 fremlagde Arbejdsmarkedskommissionen sine anbefalinger til reformer af det danske arbejdsmarked.

Ung mand og kvinde ved maskine

Om Arbejdsmarkedskommissionen

I december 2007 nedsatte den daværende regering (Venstre og Konservative) Arbejdsmarkedskommissionen, som skulle komme med forslag til, hvordan beskæftigelsen kunne øges, og hvordan man kunne undgå faldende arbejdstid. Forslagene skulle medvirke til at styrke de offentlige finanser og derved øge handlemulighederne i den økonomiske politik.

Arbejdsmarkedskommissionen har bestået af formand Jørgen Søndergaard og otte sagkyndige medlemmer.

I august 2009 fremlagde kommissionen sine 44 anbefalinger til konkrete reformer for regeringen. Blandt rapportens mest centrale anbefalinger var, at efterlønsordningen gradvis skulle afvikles, at dagpengeperioden blev afkortet fra fire til to år, og at Danmark skulle tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft.

Medlemmer

Formand for kommissionen er direktør for SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd, Jørgen Søndergaard. Kommissionen består desuden af otte sagkyndige. 

  • Eskil Wadensjö, professor, Stockholm Universitet
  • Michael Svarer, professor, Aarhus Universitet
  • Peder J. Pedersen, professor, Aarhus Universitet
  • Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Århus kommune
  • Birgitte Hansen direktør, Slotsholm A/S
  • Ingelise Bogason, adm. direktør, Alectia, A/S
  • Gitte Elling, adm. direktør, Adecco A/S
  • Hans Bach, direktør, Discus A/S