Spring over hovedmenu

Ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet

Ekspertudvalget, som blev nedsat i 2013 og havde til opgave at komme med forslag til, hvordan arbejdsskadesystemet kunne moderniseres, kom i december 2014 med sin rapport, der indeholder 27 anbefalinger til et moderne arbejdsskadesystem.

""

Om ekspertudvalget

Ekspertudvalget fik i oktober 2013 til opgave at finde ud af, hvordan arbejdsskadesystemet kan indrettes, så det i højere grad understøtter, at mennesker med en arbejdsskade kan blive på arbejdsmarkedet. Målet er, at skabe en bedre balance, så der fremover både er fokus på erstatning og på at fastholde de tilskadekomne på arbejdsmarkedet.

Afrapportering

Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet afleverede i december 2014 sin rapport til regeringen, der indeholder 27 anbefalinger til et moderniseret arbejdsskadesystem.

Find materialet

Medlemmer

Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet var sammensat af en formand (Jørgen Søndergaard) og fem sagkyndige eksperter. I tilknytning til udvalget blev der etableret en følgegruppe med arbejdsmarkedets parter, der undervejs fik lejlighed til at kommentere på udvalgets arbejde.

Udvalget bestod af:

  • Formand, Jørgen Søndergaard, bestyrelsesformand for ATP og AES, tidligere formand for Arbejdsmarkedskommissionen og tidligere direktør for SFI
  • Dorthe Mieritz, chef for sygedagpengeafdelingen i Roskilde Kommune
  • Hans Reymann-Carlsen, underdirektør i Forsikring & Pension
  • Jan Høgelund, seniorforsker ved SFI
  • Jens-Christian Stougaard, direktør i PensionDanmark
  • Vibe Garf Ulfbeck, professor og centerleder for CEVIA, København Universitet