Spring over hovedmenu

Ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet

Ekspertudvalget, som blev nedsat i 2013 og havde til opgave at komme med forslag til, hvordan arbejdsskadesystemmet kunne moderniseres, kom i december 2014 med sin rapport, der indeholder 27 anbefalinger til et moderne arbejdsskadesystem.

Om udvalget

Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet blev nedsat i 2013 og havde til opgave at komme med forslag til et moderniseret arbejdsskadesystem.                                                                  

Læs mere om udvalget

Kommissorium

Arbejdsskadesystemet sikrer arbejdstagere en økonomisk kompensation, når de rammes af en arbejdsskade opstået efter en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget sygdom.

Læs kommissoriet

Rapport med anbefalinger

Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet afleverede i december 2014 sin rapport til regeringen, der indeholder 27 anbefalinger til et moderniseret arbejdsskadesystem.            

Find rapporten