Spring over hovedmenu

Ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet

Der er brug for grundlæggende nytænkning på arbejdsskadeområdet, så det i væsentlig højere grad tilskynder til fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet for den enkelte. Det var baggrunden for, at der i 2013 blev nedsat et eksperudvalg om arbejdsskadeområdet.

Om udvalget

Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet blev nedsat i 2013 og havde til opgave at komme med forslag til et moderniseret arbejdsskadesystem.                                                                  

Læs mere om udvalget

Kommissorium

Arbejdsskadesystemet sikrer arbejdstagere en økonomisk kompensation, når de rammes af en arbejdsskade opstået efter en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget sygdom.

Læs kommissoriet

Rapport med anbefalinger

Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet afleverede i december 2014 sin rapport til regeringen, der indeholder 27 anbefalinger til et moderniseret arbejdsskadesystem.            

Find rapporten