Spring over hovedmenu

Ferielovsudvalg

I august 2015 blev Ferielovsudvalget nedsat, der skulle komme med forslag til en mere moderne ferielov. I august 2017 fremlagde udvalget anbefalinger om ny ferielov, hvor feriereglerne ændres, så alle lønmodtagere kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet.

""

Om Ferielovsudvalget

I 2015 blev der nedsat et ferielovsudvalg, der skulle komme med konkrete forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne og enkel ferielov, som både er let at administrere, og som samtidig tager hensyn til Danmarks internationale forpligtelser.

Udvalget var sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, og formand for udvalget var fhv. højesteretspræsident Børge Dahl.

I august 2017 afgav udvalget en betænkning til regeringen med anbefalinger til en ny ferielov i Danmark.

Anbefalingerne dannede rammen for den brede politiske aftale om en ny ferielov, der blev indgået i oktober 2017.

I januar 2018, vedtog Folketinget et lovforslag, der udmønter den politiske aftale om en ny ferielov i Danmark, og som træder i kraft 1. september 2020.

 

Læs mere om den nye ferielov i Danmark

Medlemmer

Ferielovsudvalget var sammensat af en formand (Børge Dahl) samt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter:

  • Fhv. højesteretspræsident Børge Dahl (formand)
  • To repræsentanter udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening (direktør Fini Beilin og ansættelsesretschef Flemming Dreesen)
  • En repræsentant udpeget af Kommunernes Landsforening (kontorchef Louise Koldby Dalager)
  • En repræsentant udpeget af Danske Regioner (seniorkonsulent David Sembach)
  • En repræsentant fra Moderniseringsstyrelsen (chefkonsulent Lisa Engmann)
  • To repræsentanter udpeget af LO (afdelingsleder Leo Lybæk Hansen og advokat Evelyn Jørgensen)
  • To repræsentanter udpeget af FTF (advokat Helle Hjorth Bentz og advokat Per Frydenreim Møller)
  • En repræsentant udpeget af Akademikerne (chefjurist Jesper David Jensen)