Spring over hovedmenu

Ferielovsudvalg

Arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget har den 22. august 2017 afgivet en betænkning til regeringen, der beskriver en ny ferielov i Danmark. Udvalget anbefaler, at feriereglerne ændres, så alle lønmodtagere kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet.

Ferielovsudvalg

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til en mere moderne ferielov.                                                                            

Læs mere

Anbefalinger til ny ferielov

Ferielovsudvalget anbefaler en ny ferielov i Danmark, som betyder, at alle lønmodtagere kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet.

Læs mere