Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 20-08-2009

Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger - Velfærd kræver arbejde

Arbejdsmarkedskommissionen fremlagde i august 2009 sine anbefalinger til reformer af det danske arbejdsmarked.

I rapporten præsenteres Arbejdsmarkedskommissionens 44 anbefalinger til, hvordan de offentlige finanser kan styrkes gennem en øget arbejdsindsats.