Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 26-08-2011

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov

For kontinuerligt at skabe et overblik over retsstillingen angående sager om afskedigelse af lønmodtagere i forbindelse med graviditet og barsel udarbejder Beskæftigelsesministeriet hvert år en gennemgang af sager om denne type af usaglige afskedigelser.

I den forbindelse sender Beskæftigelsesministeriet én gang om året en høring til relevante arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer med anmodning om oplysninger om deres erfaringer angående sådanne afskedigelsessager. I høringen anmodes om domspraksis, fagretlige afgørelser samt omfanget og indholdet af eventuelle forlig om afskedigelser af lønmodtagere i forbindelse med graviditet og barsel.

Den første høring blev sendt den 30. juni 2009 for en periode fra 1. september 2005 til 30. juni 2009. Den anden høring blev sendt den 27. april angående perioden fra 30. juni 2009 til og med 31. december 2009. Den tredje høring blev sendt den 10. januar 2011 for hele 2010.

Denne fremstilling er resultatet af den tredje høring, som vedrører 2010, og den er dermed et supplement til de to tidligere gennemgange, som kan findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk.

Det er hensigten, at den fjerde høring vil blive udsendt først på året i 2012 for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Resultatet af høringerne vil blive offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk én gang årligt.