Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 25-02-2013

Alle kan gøre nytte - udspil til en kontanthjælpsreform

Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) vil skabe et nyt kontanthjælpssystem. Målet er, at unge får en uddannelse, og at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, gøre nytte og realisere det potentiale, som alle mennesker har.

Unge, der kan tage en uddannelse, skal i uddannelse. Voksne, der kan arbejde, skal i arbejde. Og mennesker, der har behov for hjælp for at komme tættere på en uddannelse eller et job, skal have en bedre indsats end den, de får i dag.

Der er et stort behov for at gentænke og udvikle indsatsen for de cirka 135 .000 personer, der i dag modtager kontanthjælp. Det er unge uden uddannelse, som lever et usikkert liv på kontanthjælp. Voksne, der kun har en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Enlige mødre, der er låst fast i en tilværelse med offentlig forsørgelse – og hvor der er stor risiko for, at deres børn også får et liv uden ret mange muligheder. Og det er udsatte unge og voksne med store sociale og psykiske problemer, der aldrig har fået hjælp til at komme væk fra kontanthjælpen.