Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 18-02-2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov

For kontinuerligt at skabe et overblik over retsstillingen angående sager om afskedigelse af lønmodtagere i forbindelse med graviditet og barsel udarbejder Beskæftigelsesministeriet hvert år en gennemgang af sager om denne type af usaglige afskedigelser.

I den forbindelse sender Beskæftigelsesministeriet én gang om året en høring til relevante arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer med anmodning om oplysninger om deres erfaringer angående sådanne afskedigelsessager. I høringen anmodes om domspraksis, fagretlige afgørelser samt omfanget og indholdet af eventuelle forlig om afskedigelser af lønmodtagere i forbindelse med graviditet og barsel. Resultatet af høringerne vil blive offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside én gang årligt.

Denne fremstilling er resultatet af den fjerde høring, som vedrører 2011, og den er dermed et supplement til de tre tidligere gennemgange, som kan findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk. På BM’s hjemmeside kan man nu få et samlet overblik over afskedigelsessager i forbindelse med graviditet og barselorlov fra 1. september 2005 og til og med 31. december 2011.

Det er hensigten, at den femte høring vil blive udsendt først på året i 2013 for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.