Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 14-01-2013

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2012

Mænd og kvinder har forskellig tilknytning til arbejdsmarkedet. Eksempelvis er en langt større andel af kvinder end mænd ansat i den offentlige sektor, mens mænd i højere grad er beskæftiget i den private sektor. Samtidig har langt flere mænd end kvinder lederstillinger.

Mænd og kvinder har forskellig tilknytning til arbejdsmarkedet. Eksempelvis er en langt større andel af kvinder end mænd ansat i den offentlige sektor, mens mænd i højere grad er beskæftiget i den private sektor. Samtidig har langt flere mænd end kvinder lederstillinger.

Dette er nogle af de mest fremtrædende forskelle mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked. Men der findes mange andre forskelle på mænd og kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket denne rapport ser nærmere på. Hvad er det så, der kendertegner dagens kvinder, når man ser på deres tilknytning til arbejdsmarkedet i forhold til mænds?