Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 19-02-2014

Betænkning fra Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven

Mulighederne for at lade tvister behandles og afgøres i det fagretlige system.

Forud for vedtagelsen af direktiv 2008/104/EF om vikararbejde (vikardirektivet) og lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af vikarbureau mv. (vikarloven), der implementerer direktivet, var vikararbejde ikke genstand for særskilt lovgivning i Danmark. Dette indebar, at vikarer var omfattet af den lovgivning, der gjaldt for lønmodtagere generelt, kollektive overenskomster i det omfang, disse omfattede vikararbejde, samt vikarernes individuelle ansættelsesaftaler med det pågældende vikarbureau.