Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 09-10-2014

ILO beretning 2014

Denne beretning giver et detaljeret indblik i emnerne på ILO’s 103. Internationale Arbejdskonference (Genève i maj/juni 2014). Beretningen gengiver i det væsentligste konferencens diskussioner og resultat.

Blandt konferencens hovedemner var:

  • Den globale beskæftigelsessituation
  • Tvangsarbejde
  • Overgang fra uformel til formel økonomi
  • Søfarendes arbejdsforhold

Beretningen er udarbejdet med bidrag fra de deltagende regeringsdeltagere fra det relevante ressortministerium. Det understreges, at beretningen udgør et resume og ikke en udtømmende beskrivelse af konferencens forløb. Mere detaljerede oplysninger (referater m.v.) kan hentes på ILO’s hjemmeside www.ilo.org.