Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 20-06-2016

Afskedigelser ved graviditet og barsel

Beskæftigelsesministeriets gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselsorlov 2012-2014

Beskæftigelsesministeriets gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselsorlov 2012-2014 er lavet i forlængelse af tidligere års gennemgange med henblik på at skabe overblik over retsstillingen i denne type sager.

Denne gennemgang er resultatet af Beskæftigelsesministeriets femte høring vedrørende perioden 2012 til 2014. Det er nu muligt at få et samlet overblik over afskedigelsessager i forbindelse med graviditet og barselsorlov fra 1. september 2005 til og med 31. december 2014.