Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 01-09-2016

Effektanalyse af førtidspensionsreformen for udsatte unge

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt de tidlige effekter af reformen af førtidspension og fleksjob for udsatte unge mellem 20 og 39 år.

Med reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar 2013, blev førtidspension til personer under 40 år afskaffet – medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. I stedet får udsatte unge en individuel og tværfaglig indsats i et ressourceforløb med henblik på at udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem på vej mod job eller uddannelse.

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt de første tidlige effekter af reformen af førtidspension og fleksjob for udsatte unge mellem 20 og 39 år. 

De tidlige effekter af reformen er undersøgt ved at sammenholde to meget identiske grupper af unge kontanthjælpsmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet. Den ene gruppe fik tilkendt førtidspension lige før, reformen trådte i kraft, mens den anden gruppe var ledige lige efter, reformen trådte i kraft, og havde derfor ikke mulighed for få tilkendt førtidspension.

Analysens effekter baserer sig på en observationsperiode, der går fra et halvt år efter reformen og frem til 2 2/3 år efter reformen. Effekterne opfanger derfor ikke hele reformeffekten, da ressourceforløb kan vare op til fem år – og der er mulighed for flere forløb.  

Analysens hovedkonklusioner

  • Efter reformen er 11 pct. af de udsatte unge, som før reformen ville have været i højrisikogruppen for at blive førtidspensioneret, i stedet kommet i job eller uddannelse - 60 pct. af dem er kommet i ordinær beskæftigelse.
  • Der er kun marginalt flere personer i alderen 20-39 år, der opnår tilknytning til arbejdsmarkedet gennem fleksjobordningen, end før reformen.
  • Jo tidligere i ledighedsforløbet de unge undgår at komme på en permanent offentlig forsørgelse i form af førtidspension, desto større tilknytning til arbejdsmarkedet opnår de. Efter reformen får 34 pct. af de udsatte unge, der har været ledige i et til to år, tilknytning til det ordinære arbejdsmarked i stedet for en førtidspension, mens det før reformen kun var 6 pct. af de unge med samme observerbare karakteristika og ledighedsforløb.