Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 01-03-2019

Effekten af en lavkonjunktur på sygefravær og sygedagpenge

Beskæftigelsesministeriet har fået udarbejdet en analyse af konjunktur i sygefravær og sygedagpenge, som undersøger hvordan konjunktur – målt ved ændringer i ledigheden – påvirker tilgang og varighed af sygefraværs- og sygedagpengeforløb.

Sygefravær og sygedagpenge påvirkes af konjunkturændringer på forskellige måder. Hvor omfanget af sygefravær stiger under højkonjunktur og falder under lavkonjunktur, så gør omfanget af sygedagpenge det modsatte.  Endvidere er der forskel i effekter på tilgang til og varighed af sygefravær og sygedagpenge, herunder også på tværs af sektorer. 

Analysens hovedresultater

  • I lavkonjunktur bliver sygefraværsforløb færre, men de varer i gennemsnit længere.  Det overordnede omfang af sygefravær falder i lavkonjunktur.
  • I lavkonjunktur bliver sygedagpengeforløb flere, men de varer i gennemsnit kortere.  Det overordnede omfang af sygedagpenge stiger i lavkonjunktur. 
  • I lavkonjunktur er sygefravær entydig faldende på tværs af sektorer.
  • I lavkonjunktur varierer den samlede effekt på sygedagpenge på tværs af privat sektor, offentlig sektor og ledighed, hvor effekten fra den private sektor primært driver den samlede effekt.