Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 02-05-2022

Mænd og kvinder på arbejdsmarkedet 2021

Beskæftigelsesministeriet udgiver regelmæssigt publikationen ’Mænd og kvinder på arbejdsmarkedet’. En ny udgave ligger nu klar.

Publikationen er en statistisk oversigt over centrale tendenser på arbejdsmarkedet, herunder i forhold til beskæftigelse, ledighed, lønudvikling, tilbagetrækning m.v. opgjort på køn.

Publikationen viser blandt andet, at uddannelsesniveauet for begge køn er stigende, men at kvinder i højere grad uddanner sig end mænd. Samtidig peger publikationen på, at både kvinder og mænd kommer stadig hurtigere tilbage i job efter ledighed.