Spring over hovedmenu

Ledige stillinger i Beskæftigelsesministeriet

Her finder du vores ledige stillinger. Ansøgningsprocessen foregår altid via vores elektroniske rekrutteringssystem. Dine oplysninger slettes efter seks måneder.

Kontorchef til ledelse og udvikling af fagligt kontor i Arbejdsmiljøfagligt Center

Er du udviklingsorienteret og har en løsningsorienteret tilgang til fagligt komplekse problemstillinger? Kan du organisere og drive strategiudvikling af højt politisk prioriterede områder? Har du politisk flair og erfa-ring med at agere på områder med stor politisk opmærksomhed og er du god til at samarbejde både med interne og eksterne samarbejdsparter?  
 
Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked  
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Vores mål er at fremme et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Vi fører tilsyn med, at virksomhederne i praksis skaber de gode rammer for deres medarbejdere, der skal til for at undgå at mennesker nedslides, kommer til skade eller får stress. Det er en gevinst for både medarbejdere, virksomheden og samfundet.  
 
Vores forebyggende og vejledende arbejde bygger altid på den nyeste evidensbaserede viden om området – kritisk reflekteret og drøftet i et forum af fagligt højt kvalificerede kolleger.  
 
Du kan læse mere om os på www.amid.dk.    
 
Ledelse og ansvar på højt prioriterede kerneområder  
Du bliver kontorchef i Kontor for Kemi, Ulykker og Internationalt. Kontorets ansvarsområde er kemisk og biologisk arbejdsmiljø samt ulykker. Endvidere koordinerer kontoret internationale opgaver knyttet til bl.a. EU, ILO, SLIC. På det kemiske område har kontoret ansvaret for Produktregisteret og REACH. Du får ansvar for ministerbetjening og udvikling i forhold til de opgaver, der er placeret i kontoret samt understøtning af tilsynet på de to faglige områder. Du får personaleansvar for ca. 22 medarbejdere.  
 
Kontor for Kemi, Ulykker og Internationalt er et ud af 10 kontorer i Arbejdsmiljøfagligt Center, som hver især og på forskellig vis bidrager til at løfte centrets samlede opgaveportefølje. Centret er en dynamisk organisation, der udvikler og fastholder et højt niveau for arbejdsmiljøfaglig viden. Centret, der består af ca. 180 ledere og medarbejdere, har til opgave at fastholde og udvikle et højt fagligt vidensniveau på de arbejdsmiljøfaglige kerneområder og at dokumentere effekterne af Arbejdstilsynets indsats og virkemidler. Centrets arbejde anvendes til at understøtte Arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed og løfte den løbende betjening af beskæftigelsesministeren. Mange af centrets opgaver løses i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.  
 
Du bliver en del af centrets chefgruppe på 10 kontorchefer, der arbejder tæt sammen og har et fælles ansvar for at løse og udføre centrets opgaver. Chefgruppen refererer til vicedirektørerne, der har det overordnede ledelsesmæssige og organisatoriske ansvar for centret.  
 
Bliv vores nye kollega  
Vi forestiller os, at du:  
  • Er cand.jur., cand.scient.pol., cand.scient.adm. eller lignende.  
  • Har ledelseserfaring og erfaring med overordnet styring og opfølgning på komplekse problemstillin-ger.  
  • Kan koordinere, planlægge og løse mange forskellige opgaver på samme tid og med blik for den praktiske virkelighed.  
  • Er udviklingsorienteret og samtidig kan sætte dig ind i fagligt komplekse problemstillinger. Kan or-ganisere, sætte retning og drive strategisk udvikling og sikre opfølgning på mål.  
  • Har politisk flair og erfaring med at agere på et teknisk og juridisk kompliceret område.  
  • Kan lede medarbejdere med forskellig faglig baggrund og kompetencer og skabe resultater gennem en motiverende, anerkendende og resultatskabende lederstil.
  • Er løsningsorienteret og kan skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt.  
  • Kan indgå i samarbejdet i et ledelsesteam samt bidrage til at udvikle kontoret og Arbejdsmiljøfagligt Center.  
Vi forventer ikke, at du har faglig specialviden på kontorets områder, men du skal kunne sætte dig ind i de faglige problemstillinger i kontoret og i Arbejdstilsynet som helhed.  
 
Vi finder løsninger sammen  
Som en del af Beskæftigelsesministeriet, er Arbejdstilsynet med til at sætte rammerne for menneskers ar-bejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne små. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger.  
 
Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra siden og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at gøre en positiv forskel for menneskers arbejdsliv.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi vil gerne have, at du starter den 1. juni 2019.  
 
Du ansættes på kontraktvilkår med aflønning i løngruppe 1 (lønramme 37) og ansættelse sker på åremål for en 5-årig periode. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Ansættelse sker efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.  
 
Der indgår test i ansættelsesforløbet.  
 
Spørgsmål og ansøgning  
Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at sende en mail til vicedirektør Vibe Westh vwe@at.dk med dine kontaktoplysninger, alternativt kan du ringe på 4098 4915.  
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-partner Lone Clausen på tlf.nr. 2250 3847.  
 
Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  
 
Send din ansøgning, cv og eksamenspapirer elektronisk senest torsdag den 21. marts 2019.  
 
Vi forventer, at afholde samtaler den 27. marts 2019.
Send ansøgning