Spring over hovedmenu

Fattige familier får midlertidigt børnetilskud

Læs mere

No-deal brexit: Rettigheder i overgangsordning

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget regeringens forslag til en overgangsordning for borgere i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale, inden Storbritannien træder ud af EU.


Læs mere

En forenklet beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen bliver gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job.

 

 

 

Læs mere

Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt?

Gennem benchmarking sættes der fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Målet er, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.


 

Læs mere

Tænketank for et godt og langt arbejdsliv

Seniortænketanken har i november 2019 givet regeringen 20 anbefalinger, der skal give bedre muligheder og vilkår for et langt seniorarbejdsliv.

Ny ferielov i Danmark

Danskerne skal have ny ferielov. Det har et bredt flertal af Folketingets partier vedtaget.

Læs mere

Flere med handicap i job

Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 128,4 mio. kr. i perioden 2019-2022 til 11 initiativer, der skal medvirke til, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Læs mere

Førtidspension og fleksjob

I foråret 2018 blev den samlede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob offentliggjort. På baggrund af evalueringen drøfter forligskredsen behovet for yderligere justeringer af reformen.

Læs mere

”Flere skal med”

Der er afsat en kvart milliard kroner til projektet ”Flere skal med”, der skal afklare og hjælpe de mere end 24.000 borgere, der har været i kontanthjælpssystemet i mere end fem år.

Læs mere