Spring over hovedmenu

COVID-19

Her finder du et samlet overblik over vigtige initiativer på beskæftigelsesområdet for at holde hånden under lønmodtagere, selvstændige og virksomheder.
 

Temaside om COVID-19
""

Ledige løftes i krisen

Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én af to politiske aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

Temaside om opkvalificering af ledige
""

Kommission om tilbagetrækning og nedslidning

Regeringen og forligspartierne bag Aftale om ret til seniorpension for nedslidte har i august 2020 nedsat en kommission om tilbagetrækning og nedslidning, der skal se pensionssystemet efter i sømmene.

Temaside om Pensionskommissionen

Ydelseskommissionen

Regeringen har i december 2019 nedsat en Ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem, hvor der tages hensyn til børnefamilier og er en klar økonomisk gevinst ved at arbejde.

Temaside om Ydelseskommissionen
Unge studerende på vej ud i verdenen

Partnerskab for dimittender i arbejde

Et nyt partnerskab skal bidrage med praksisnære løsninger, der kan lette overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet for dimittender fra videregående uddannelser.

Temaside om partnerskabet
""

Fattige familier får midlertidigt børnetilskud

Fattige familier får et ekstra børnetilskud hver måned. Børnetilskuddet er en midlertidig løsning, indtil regeringen har fundet frem til et nyt ydelsessystem med bedre balance.

Temaside om midlertidigt børnetilskud
""

Seniorpension

Seniorer med væsentlig nedsat arbejdsevne kan i 2020 søge om seniorpension hos kommunen. Fra 1. januar 2021 overtager en ny selvstændig myndighed under ATP ansvaret for administrere og tilkende seniorpension.

Temaside om seniorpension
Ny ret til tidlig pension

Førtidspension og fleksjob

Som et led i den kritiske gennemgang af reformen af førtidspension og fleksjob har forligskredsen indgået aftale om at afskaffe ressourceforløb for seniorer, og indføre en indsatsgaranti, der skal styrke indholdet i forløbene.

Temaside om førtidspensionsreformen

Brexits betydning for borgerne

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU. Det rejser spørgsmål om, hvad der sker med borgernes rettigheder på Beskæftigelsesministeriets område.

Temaside om Brexit
""

Indsats mod løndumping på de danske landeveje

Fra 1. januar 2021 kommer der nye regler på vejtransportområdet, der skal sætte en stopper for løndumping i vejtransportbranchen.

Temaside om løndumping
""

Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt?

Gennem benchmarking sættes der fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Målet er, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.

Temaside om Benchmarking

Ny ferielov i Danmark

Danskerne har fået en ny ferielov. I september 2020 blev der indført samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.

Temaside om ny ferielov
""

Ny og forbedret arbejdsmiljøindsats

Ny arbejdsmiljølov giver Arbejdstilsynet nye redskaber i indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Loven trådte i kraft 1. januar 2020.

Temaside om ny arbejdsmiljølov