Spring over hovedmenu

COVID-19

Her finder du et samlet overblik over vigtige initiativer på beskæftigelsesområdet for at holde hånden under lønmodtagere, selvstændige og virksomheder.
 

Læs mere

Ledige løftes i krisen

Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én af to politiske aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

Læs mere
Pensionister

Kommission om tilbagetrækning og nedslidning

Regeringen og forligspartierne bag Aftale om ret til seniorpension for nedslidte har i august 2020 nedsat en kommission om tilbagetrækning og nedslidning, der skal se pensionssystemet efter i sømmene.

Læs mere

Ydelseskommissionen

Regeringen har i december 2019 nedsat en Ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem, hvor der tages hensyn til børnefamilier og er en klar økonomisk gevinst ved at arbejde.

Læs mere

Indsats mod løndumping på de danske landeveje

Fra 1. januar 2021 kommer der nye regler på vejtransportområdet. Alle chauffører, som kører indenrigskørsel med bus eller lastbil i Danmark, skal have en løn svarende til den mest repræsentative i vejtransportbranchen.

Læs mere

Fattige familier får midlertidigt børnetilskud

Fattige familier får et ekstra børnetilskud hver måned. Børnetilskuddet er en midlertidig løsning, indtil regeringen har fundet frem til et nyt ydelsessystem med bedre balance.


Læs mere

Seniorpension

Seniorer med væsentlig nedsat arbejdsevne kan i 2020 søge om seniorpension hos kommunen. Fra 1. januar 2021 overtager en ny selvstændig myndighed under ATP ansvaret for administrere og tilkende seniorpension.

Læs mere

Førtidspension og fleksjob

I foråret 2018 blev den samlede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob offentliggjort. På baggrund af evalueringen drøfter forligskredsen behovet for justeringer af reformen og starter med at se på ressourceforløb. 

Læs mere

Brexits betydning for borgerne

Den 31. januar 2020 forlader Storbritannien EU. Det rejser spørgsmål om, hvad der sker med borgernes rettigheder på Beskæftigelsesministeriets område.

Læs mere

En forenklet beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen bliver gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job.

Læs mere

Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt?

Gennem benchmarking sættes der fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Målet er, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.

Læs mere

Ny ferielov i Danmark

Danskerne skal have ny ferielov. Fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.

Læs mere

Ny og forbedret arbejdsmiljøindsats

Ny arbejdsmiljølov giver Arbejdstilsynet nye redskaber i indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Loven trådte i kraft 1. januar 2020.

Læs mere