Spring over hovedmenu

Aktuelle fokusområder

Disruptionrådet - Partnerskab for Danmarks fremtid

Regeringen har nedsat Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid, der skal analysere fremtidens muligheder og udfordringer.

En forenklet beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen bliver gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job. Centrale krav skal ikke længere i detaljer styre, hvilken indsats ledige skal have. Fremover skal indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til virksomheder

Regeringen vil gribe ind med flere meget målrettede tiltag, der kan forebygge rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked.


Læs mere

Opgør med parallelsamfund

Regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået en delaftale om forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder.


Læs mere

Kontanthjælpsloft

Det skal betale sig at arbejde. Man skal altid have mere ud af at gå på arbejde end ved at være på kontanthjælp. Derfor har regeringen indført et kontanthjælpsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser.  

Læs mere

Trepartsaftaler

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået tre trepartsaftaler i løbet af 2016 og 2017. Den første om integration. Den anden om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser. Og den tredje om styrket voksen- og efteruddannelse.

Læs mere

Tænketank for et godt og langt arbejdsliv

Ny tænketank skal give seniorer et bedre arbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen.

Bedre arbejdsmiljøregler - tak for din hjælp

Deadline for forslag til bedre arbejdsmiljøregler var den 1. juni 2018. Beskæftigelsesministeriet vil nu gennemgå forslagene.

Læs mere
Blomsterbinder

Ekspertudvalg om arbejdsmiljø

Det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Regeringen har derfor nedsat et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen.                       

Læs mere

Ny ferielov i Danmark

Danskerne skal have ny ferielov. Det har et bredt flertal af Folketingets partier vedtaget.                                                                                                                                                                                                                                  

Læs mere

Regeringens EU-Implementeringsudvalg

I 2015 blev der nedsat et nyt fast regeringsudvalg, EU-Implementeringsudvalget. Udvalget er ledet af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og drøfter sager om implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Læs mere

Førtidspension og fleksjob

I foråret 2018 blev den samlede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob offentliggjort. På baggrund af evalueringen drøfter forligskredsen behovet for yderligere justeringer af reformen.