Spring over hovedmenu
betonarbeder

Ret til tidlig pension

Fra 2022 får danskere med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage. Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet.

Temaside om tidlig pension
""

Trepartsaftale om seksuel chikane

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i marts 2022 indgået en trepartsaftale om seksuel chikane, der skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladsen.

Temaside om mangel på arbejdskraft
""

Kommission om tilbagetrækning og nedslidning

I november 2020 blev der nedsat en kommission, som skulle komme med anbefalinger til fremtidens pensionssystem. Kommissionen har den 4. maj 2022 afleveret sine anbefalinger til regeringen og forligspartierne bag seniorpensionsaftalen.

Læs mere om kommissionen
""

Nye muligheder for at blive opkvalificeret

Siden sommeren 2020 er der afsat omkring 1,7 milliarder kroner ekstra til at opkvalificere ledige. Det styrker mulighederne for, at ledige kan omstille sig til brancher med mangel på arbejdskraft og sikre, at ledige får de nødvendige kompetencer til den digitale og grønne fremtid.

Temaside om opkvalificering af ledige
Pige på vej til skole

Ydelseskommissionen

Ydelseskommissionen har den 31. maj 2021 afleveret sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Kommissionen foreslår et enkelt og mere gennemskueligt kontanthjælpssystem med kun to satser og uden kontanthjælpsloft og 225-timersregel. 

Temaside om Ydelseskommissionen
Torben M. Andersen

Lønstrukturkomité

Regeringen har nedsat en lønstrukturkomité, der skal kigge nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor. Komitéen ledes af professor Torben M. Andersen og består derudover af en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Temaside om Lønstrukturkomitéen
Unge studerende på vej ud i verdenen

Partnerskab for dimittender i arbejde

Regeringen nedsatte i oktober 2020 Partnerskabet for dimittender i arbejde med 27 relevante aktører på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Partnerskabet afsluttede sit arbejde i april 2021 med blandt andet et idékatelog med 22 forslag.

Temaside om partnerskabet
""

Førtidspension og fleksjob

Som et led i den kritiske gennemgang af reformen af førtidspension og fleksjob har forligskredsen indgået aftale om at afskaffe ressourceforløb for seniorer, og indføre en indsatsgaranti, der skal styrke indholdet i forløbene.

Temaside om førtidspensionsreformen

Brexits betydning for borgerne

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU. Det rejser spørgsmål om, hvad der sker med borgernes rettigheder på Beskæftigelsesministeriets område.

Temaside om Brexit
""

Trepart om mangel på arbejdskraft

I oktober 2021 blev der indgået en trepartsaftale, der på den korte bane skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om aftalen
""

Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt?

Gennem benchmarking sættes der fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Målet er, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.

Temaside om Benchmarking

Ny ferielov i Danmark

Danskerne har fået en ny ferielov. I september 2020 blev der indført samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.

Temaside om ny ferielov
""

Arbejdsmiljøaftale løber frem til og med 2022

Med arbejdsmiljøaftalen, der løber fra 2019 til og med udgangen af 2022, har Arbejdstilsynet fået nye redskaber i indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. 

Temaside om ny arbejdsmiljølov