Spring over hovedmenu

Aktuelle fokusområder

Klare og konsekvente sanktioner

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der forenkler og skærper sanktionsreglerne i kontanthjælpssystemet.

                          

Læs mere om aftalen

En forenklet beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen bliver gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job. Centrale krav skal ikke længere i detaljer styre, hvilken indsats ledige skal have. Fremover skal indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

Læs mere

Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt?

Beskæftigelsesministeren vil sikre større fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet gennem benchmarking. Målet er, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.

Udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Med 21 initiativer vil regeringen gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere om udspillet

Udspil: Kvalificeret arbejdskraft til virksomheder

Regeringen vil gribe ind med flere meget målrettede tiltag, der kan forebygge rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked.


Læs mere

Opgør med parallelsamfund

Regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået en delaftale om forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder.


Læs mere

Kontanthjælpsloft

Det skal betale sig at arbejde. Man skal altid have mere ud af at gå på arbejde end ved at være på kontanthjælp. Derfor har regeringen indført et kontanthjælpsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser.  

Læs mere

Trepartsaftaler

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået tre trepartsaftaler i løbet af 2016 og 2017. Den første om integration. Den anden om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser. Og den tredje om styrket voksen- og efteruddannelse.

Læs mere

Tænketank for et godt og langt arbejdsliv

Ny tænketank skal give seniorer et bedre arbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen.

Forslag til bedre arbejdsmiljøregler

Deadline for forslag til bedre arbejdsmiljøregler var den 1. juni 2018. Beskæftigelsesministeriet har nu gennemgået forslagene.

Læs mere
Rapporten

Anbefalinger til et nyt og forbedret arbejdsmiljø

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø har afleveret sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren.     
                   

Læs mere

Disruptionrådet - Partnerskab for Danmarks fremtid

Regeringen har nedsat Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid, der skal analysere fremtidens muligheder og udfordringer.

Ny ferielov i Danmark

Danskerne skal have ny ferielov. Det har et bredt flertal af Folketingets partier vedtaget.                                                                                                                                                                                                                                  

Læs mere

Regeringens EU-Implementeringsudvalg

I 2015 blev der nedsat et nyt fast regeringsudvalg, EU-Implementeringsudvalget. Udvalget er ledet af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og drøfter sager om implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Læs mere

Førtidspension og fleksjob

I foråret 2018 blev den samlede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob offentliggjort. På baggrund af evalueringen drøfter forligskredsen behovet for yderligere justeringer af reformen.

Læs mere

Flere med handicap i job

Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 128,4 mio. kr. i perioden 2019-2022 til 11 initiativer, der skal medvirke til, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Læs mere

”Flere skal med”

Der er afsat en kvart milliard kroner til projektet ”Flere skal med”, der skal afklare og hjælpe de mere end 24.000 borgere, der har været i kontanthjælpssystemet i mere end fem år.

Læs mere