Spring over hovedmenu
""

Kommission om tilbagetrækning og nedslidning

Regeringen og forligspartierne bag Aftale om ret til seniorpension for nedslidte har i august 2020 nedsat en kommission om tilbagetrækning og nedslidning, der skal se pensionssystemet efter i sømmene.

Temaside om Pensionskommissionen
""

Opkvalificering ruster ledige til arbejdsmarkedet

Siden sommeren 2020 er der afsat omkring 1,7 milliarder kroner ekstra til opkvalificering, så de mennesker, der mister jobbet, kan omstille sig til brancher med mangel på faglært arbejdskraft og sikre sig de nødvendige kompetencer til den digitale og grønne fremtid.

Temaside om opkvalificering af ledige
Pige på vej til skole

Ydelseskommissionen

Ydelseskommissionen har den 31. maj 2021 afleveret sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Kommissionen foreslår et enkelt og mere gennemskueligt kontanthjælpssystem med kun to satser og uden kontanthjælpsloft og 225-timersregel. 

Temaside om Ydelseskommissionen
""

Fattige familier får midlertidigt børnetilskud

Fattige familier får et ekstra børnetilskud hver måned. Børnetilskuddet er en midlertidig løsning, indtil regeringen har fundet frem til et nyt ydelsessystem med bedre balance. 

Temaside om midlertidigt børnetilskud
Opkvalificering moderne produktion

Danmark kan mere

Regeringen ønsker med ”Danmark kan mere I” at få flere i arbejde, styrke trygheden for lønmodtagere og skabe et stærkere organiseret arbejdsmarked.

Unge studerende på vej ud i verdenen

Partnerskab for dimittender i arbejde

Regeringen nedsatte i oktober 2020 Partnerskabet for dimittender i arbejde med 27 relevante aktører på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Partnerskabet afsluttede sit arbejde i april 2021 med blandt andet et idékatelog med 22 forslag.

Temaside om partnerskabet
Ny ret til tidlig pension

Førtidspension og fleksjob

Som et led i den kritiske gennemgang af reformen af førtidspension og fleksjob har forligskredsen indgået aftale om at afskaffe ressourceforløb for seniorer, og indføre en indsatsgaranti, der skal styrke indholdet i forløbene.

Temaside om førtidspensionsreformen

Brexits betydning for borgerne

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU. Det rejser spørgsmål om, hvad der sker med borgernes rettigheder på Beskæftigelsesministeriets område.

Temaside om Brexit
Kantine

Indsats mod seksuel chikane

Regeringen sætter ind med 14 initiativer, der skal forebygge seksuel chikane og understøtte, at sager kommer frem i lyset og bliver håndteret rigtigt.

Temaside om seksuel chikane
""

Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt?

Gennem benchmarking sættes der fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Målet er, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.

Temaside om Benchmarking

Ny ferielov i Danmark

Danskerne har fået en ny ferielov. I september 2020 blev der indført samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.

Temaside om ny ferielov
""

Ny og forbedret arbejdsmiljøindsats

Ny arbejdsmiljølov giver Arbejdstilsynet nye redskaber i indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Loven trådte i kraft 1. januar 2020.

Temaside om ny arbejdsmiljølov