Spring over hovedmenu
Regeringsudspil om fritidsjob

Udspil: Flere unge skal have et fritidsjob

Regeringen har den 4. juni 2024 præsenteret et nyt udspil, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt for unge at få et fritidsjob.

Andelen af unge med et fritidsjob er faldet over de seneste årtier. Der er i dag 70.000 færre unge, der har et fritidsjob end i 1980’erne. Den udvikling skal vendes.

Med 18 initiativer ønsker regeringen, at flere unge får lyst til og mod på at arbejde efter skoletid, og at det bliver nemmere for arbejdsgivere at ansætte unge i fritidsjob. Først og fremmest lægger regeringen op til at ændre reglerne, så de bliver mindre indviklede og mere logiske. Det vil blandt andet medføre, at unge kan arbejde i flere brancher, påtage sig flere opgaver og arbejde i større tidsrum på døgnet.

For at gøre det mere økonomisk attraktivt ønsker regeringen at fritage unge under 18 år for at betale arbejdsmarkedsbidrag af al arbejdsindkomst. Det betyder, at en ungarbejder i et supermarked, der tjener omkring 3.000 kr. om måneden, får en skattelettelse på 2.880 kr. om året.

Derudover skal der være bedre forhold for børn under 13 år, der deltager i kulturelle og lignende aktiviteter. Børn skal have særlig beskyttelse, og derfor samles tilladelses- og tilsynskompetencen med børnenes arbejdsmiljø hos Arbejdstilsynet.

Men regelændringer kan ikke stå alene. Derfor vil regeringen også række hånden ud til arbejdsmarkedets parter og centrale aktører på ungeområdet for at få etableret et bredt samarbejde og få skabt de kulturændringer, der skal til, for at få flere unge i arbejde. 

Oversigt over initiativerne i regeringens udspil

Spor 1. Nye tidssvarende regler

 • Unge på 13-14 år må varetage flere arbejdsfunktioner
 • Ophæve begrænsning af, hvor unge på 13-14 år må arbejde
 • Tillade at unge på 13-14 år må arbejde med ufarlige maskiner
 • Tillade at unge på 13-14 år må arbejde med flere stoffer og materialer
 • Ændre definition af undervisningspligten og samspillet med arbejdsmiljøreglerne
 • Bedre mulighed for at unge på 15-17 år kan arbejde på skæve tidspunkter
 • Mulighed for at unge på 15-17 år må arbejde alene i butikker på skæve tidspunkter

Spor 2. Gennemgribende forenkling og bedre vejledning 

 • Gennemgribende forenkling af ungereglerne
 • Bedre vejledning om reglerne for unges arbejde
 • Vejledning om fritidsjob
 • Større klarhed om snitflade mellem arbejde og fritidsaktiviteter i foreningslivet
 • Automatisk oprettelse af frikort ændres fra 15 år til 13 år
 • Børn skal have særlig beskyttelse

Spor 3. Større motivation til at tage fritidsjob

 • Afskaffelse af arbejdsmarkedsbidraget for unge under 18 år

Spor 4. Kulturændring og synliggørelse

 • Partnerskab om fritidsjob
 • Synliggøre fritidsjob for unge og virksomheder
 • Flere fritidsjob i den offentlige sektor
 • Kommunal fritidsjobpris