Spring over hovedmenu

Kommissioner & ekspertudvalg

Tænketank for et godt og langt arbejdsliv

Regeringen har nedsat en tænketank, der skal give seniorer et bedre arbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen.

Læs mere om tænketanken
Foto i sort hvid med mennesker på strøget

Dagpengekommissionen

Dagpengekommissionen har 19. oktober 2015 afrapporteret sine samlede anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan gøres mere trygt og fleksibelt samtidig med, at det skaber større tilskyndelse til at tage job undervejs i dagpengeperioden.

Læs mere om kommissionen

Selvstændige i dagpengesystemet

Regeringen nedsatte i februar 2016 en arbejdsgruppe til at se på dagpengesystemet for selvstændige. Godt et år efter - i april 2017 - modtog regeringen arbejdsgruppens anbefalinger til et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.

Læs mere om arbejdsgruppen

Udredning af beskæftigelsesindsatsen

I 2013 blev der nedsat en ekspertgruppe til at udrede den aktive beskæftigelsesindsats. Udredningen har været delt op i to faser. Første fase omfattede indsatsen for dagpengemodtagere og anden fase indsatsen for ikke arbejdsmarkedsparate.

Læs mere om udredningen

Ferielovsudvalg

Arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget har den 22. august 2017 afgivet en betænkning til regeringen, der beskriver en ny ferielov i Danmark. Udvalget anbefaler, at feriereglerne ændres, så alle lønmodtagere kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet.

Læs mere om udvalget

Ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet

Ekspertudvalget, som havde til opgave at komme med forslag til et moderniseret arbejdsskadesystem, kom i december 2014 med sin rapport, der indeholder 27 anbefalinger til et moderne arbejdsskadesystem.

 

Læs mere om udvalget

Ekspertudvalg om arbejdsmiljø

Det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Regeringen har derfor nedsat et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen.

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø har afleveret sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren.

Læs mere om udvalget