Spring over hovedmenu

Disruptionrådet - Partnerskab for Danmarks fremtid

Danmark skal fortsat være et af verdens rigeste lande, og danskerne skal have den velstand og tryghed, de med rette forventer.

Danmarks velstand er ikke kommet af sig selv. Vi har i mange år været gode til at gribe de muligheder, som den teknologiske udvikling og globaliseringen har ført med sig. Sådan skal det fortsætte i fremtiden.

Vi skal derfor gøre Danmark klar til fremtiden og drage fordel af de muligheder, som robotter, kunstig intelligens og nye forretningsmodeller skaber.

Det er på den baggrund, at VKLA-regeringen i foråret 2017 nedsatte Disruptionrådet.

 

Disruption – hvad betyder det?

Disruption er et engelsk udtryk, der i direkte oversættelse betyder ”afbrydelse” eller ”forstyrrelse”.

Begrebet blev for nogle år siden introduceret af Harvard-professoren Clayton M. Christensen, for at beskrive en teknologisk udvikling, hvor innovationer af produkter og services grundlæggende ændrer en eksisterende branches forretningsmodeller ved nye produktionsformer, organiseringer eller produktionsprocesser – med vidtrækkende konsekvenser for i hvert fald den branche, hvor den nye maskine, teknik eller fremgangsmåde tages i brug.

Oprindeligt blev begrebet alene anvendt i sammenhæng med små iværksættervirksomheder, der overtager markedet fra store, veletablerede virksomheder ved at tilbyde billigere eller smartere produkter af ringere kvalitet eller til et overset kundesegment. Men begrebet bruges også i en bredere forstand. I film- og tv-branchen er Netflix et eksempel på, at en ny virksomhed ”disruptede” – eller grundlæggende forandrede - en hel branche.