Spring over hovedmenu

Arbejdsgruppe: Selvstændige i dagpengesystemet

I februar 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe til at se på dagpengesystemet for selvstændige. Godt et år efter - i april 2017 – kom arbejdsgruppen med anbefalinger til et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.

Om arbejdsgruppen

Dagpengereglerne for selvstændige, freelancere og honorarlønnede udestod, da regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i oktober 2015 indgik aftale om et nyt dagpengesystem.

Aftalepartierne var derfor enige om at følge Dagpengekommissionens anbefaling og nedsætte en arbejdsgruppe til at se på det komplekse område.

 

Læs mere om arbejdsgruppen Her kan du læse om kommissoriet

Medlemmer

Arbejdsgruppen for selvstændige i dagpengesystemet har bestået af et embedsmandsudvalg med repræsentanter fra Finansministeriet, Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet (formand) og en følgegruppe med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Følgegruppen nedsættes med i alt seks deltagere, der udpeges af arbejdsmarkedets parter. Fra arbejdstagersiden udpeger LO, FTF og AC hvert et medlem, og fra arbejdsgiversiden udpeger DA, KL og Danske Regioner hvert et medlem.