Spring over hovedmenu

Ledige stillinger i Beskæftigelsesministeriet

Her finder du vores ledige stillinger. Ansøgningsprocessen foregår altid via vores elektroniske rekrutteringssystem. Dine oplysninger slettes efter seks måneder.

Tilsynsdirektør der kan skabe bro mellem organisationens strategiske og driftsmæssige niveau

Kan du lede en stor driftsorganisation med 190 medarbejdere og samtidig bidrage til den strategiske udvikling af Arbejdstilsynet? Har du erfaring med at kombinere et driftsperspektiv med et politisk perspektiv?

Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Vores mål er at fremme et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Vi fører tilsyn med, at virksomhederne i praksis skaber de gode rammer for deres medarbejdere, der skal til for at undgå at mennesker nedslides, kommer til skade eller får stress. Det er en gevinst for både medarbejdere, virksomheden og samfundet.

Vores forebyggende og rådgivende arbejde bygger altid på den nyeste evidensbaserede viden om området – kritisk reflekteret og drøftet i et forum af fagligt højt kvalificerede kolleger. Du kan læse mere om os på www.amid.dk

Strategisk ledelse og driftsansvar
Du indgår i Arbejdstilsynets direktion og får særligt ansvar for ledelsen af Tilsynscenter Øst, som på årsbasis gennemfører ca. 17.000 tilsyn med arbejdsmiljøet. Tilsynscentret har 6 tilsynschefer og en administrativ leder samt ca. 190 medarbejdere, hvoraf de 130 er tilsynsførende.

Dine vigtigste opgaver bliver at:

 • Udvikle og implementere Arbejdstilsynets mål og strategier i samarbejde med den øvrige direktion. Dette skal ske i en balance imellem udvikling og drift, samt med respekt for de politiske vilkår, herunder samarbejdet med arbejdsmarkedets parter.
 • Sammen med den øvrige ledergruppe og medarbejderne i TC Øst at sikre en effektiv tilsynsdrift med høj kvalitet i både tilsynsbesøg og de skriftlige afgørelser. 
 • Indgå konstruktivt i direktionens samlede arbejde implementere konkrete initiativer og udvikle og sikre produktion af tilsyn samt kvalitet i såvel tilsyn som afgørelser.
 • Lede gruppen af tilsynschefer, et mindre sekretariat (der yder ledelsessupport), samt den lokale samarbejdsorganisation.
 • Indgå i dialog og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i offentlige og private virksomheder, samt arbejdsmarkedets parter.
 • Bidrage til arbejdsmiljøfaglig, forvaltningsretlig og strafferetlig håndtering af enkeltsager fx i forhold til pressen og ministerbetjeningen.

Bliv vores nye kollega
Du har en stærk lederprofil og flere års erfaring som leder – gerne fra en politisk ledet driftsorganisation.

Derudover forestiller vi os, at du aktivt:

 • Sætter strategisk retning og holder fokus på langsigtede mål under hensyntagen til den politiske kontekst.
 • Kommunikerer klart om mål, forventninger og beslutninger.
 • Bidrager til den strategiske retning af ledelsen i Arbejdstilsynet.
 • Kombinerer et driftsperspektiv og et politisk perspektiv.
 • Medvirker til at udvikle samarbejdet mellem organisationens strategiske og driftsmæssige niveau og dermed rammerne for det faglige samarbejde og videndeling.
 • Udvikler relationerne til interessenter.
 • Sikrer højt fagligt niveau og den rette balance mellem aktivitet og kvalitet i opgaveløsningen.
 • Sikrer trivsel, motivation og arbejdsglæde gennem en inddragende og anerkendende ledelsesstil.
 • Har en relevant akademisk uddannelse eller tilsvarende, gerne suppleret med en lederuddannelse.

Vi finder løsninger sammen
Som en del af Beskæftigelsesministeriet, er Arbejdstilsynet med til at sætte rammerne for menneskers arbejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne lave. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger.

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede chefkolleger og medarbejdere i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra højre, og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at gøre en positiv forskel for menneskers arbejdsliv.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi vil gerne have, at du starter den 1. marts 2020.

Du ansættes på kontraktvilkår med aflønning i løngruppe 2 (lønramme 38) og ansættelse sker på åremål for en 5-årig periode. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Ansættelse sker efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Hvis du er tjenestemand i forvejen, vil ansættelse kunne ske som tjenestemand.

Spørgsmål og ansøgning
Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Du er velkommen til at sende en mail til direktør Søren Kryhlmand på sky@at.dk med dine kontaktoplysninger, alternativt kan du ringe på mobil.nr. 2285 5366.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Send din ansøgning elektronisk via linket nedenfor. Vi skal have din ansøgning, cv og eksamenspapirer senest mandag den 16. december 2019.

Vi forventer at holde 1. samtaler den 6. januar. Der vil derefter for udvalgte kandidater være 2. runde samtaler i januar.

Send ansøgning