Spring over hovedmenu

Ledige stillinger i Beskæftigelsesministeriet

Her finder du vores ledige stillinger. Ansøgningsprocessen foregår altid via vores elektroniske rekrutteringssystem. Dine oplysninger slettes efter seks måneder.

Kontorchef til Koncernstyring i departementet

Kan du skabe resultater gennem en anerkendende ledelsesstil? Motiveres du af at stå i spidsen for komplekse opgaver, der involverer mange interessenter?  Så har vi en spændende stilling som kontorchef i Koncernstyring.

 

Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked  
I Beskæftigelsesministeriets departement arbejder vi dagligt og tæt sammen med ministeren om at omsætte politikernes visioner til faktiske løsninger, som borgerne mærker i deres hverdag. Sammen med styrelserne har vi ansvaret for altid at give ministeren det bedst mulige grundlag af relevant og tilgængelig viden at træffe sine beslutninger på. Det er vores kerneopgave at understøtte ministeren og Folketinget ved rettidigt at afsøge, gennemarbejde, analysere og forberede materiale på højt fagligt niveau og indgå i saglig dialog om det. Som departement er det samtidigt vores opgave at sætte retning for hele ministerområdet. Og det gør vi via effektiv styring og ledelse.  

Her kommer du altså helt ind i centrum af den faglige og politiske proces og får fingrene ned i problemstillinger og løsninger, som involverer milliarder af skattekroner og får mærkbare konsekvenser for tusindvis af mennesker.  

Du kan læse mere om os på www.bm.dk

 

Kontorets opgaver
I Koncernstyring (KST) varetager vi den overordnede styring og tilsynet med koncernen. Det skal medvirke til, at ministerområdets enheder løser opgaverne rettidigt, effektivt og fornuftigt i overensstemmelse med gældende regler, vejledninger samt kvalitetskriterier. Vi har det overordnede ansvar for effektivisering på ministerområdet. Derudover er vi Rigsrevisionens indgang til Beskæftigelsesministeriet. Vi har også det overordnede ansvar for udbud og indkøb på ministerområdet. Kontorets opgaveportefølje kan ændre sig.

Koncernstyring er en del af afdelingen for Økonomi og Koncern. Du får personaleansvar for 16 medarbejdere, du refererer til afdelingschefen for Økonomi og Koncern og indgår i departementets ledelsesgruppe.
Dine vigtigste opgaver bliver at:

 • Styrke og udvikle ministeriets kontrolmiljø
 • Styre og koordinere departementets økonomi og regnskab
 • Styre, udvikle og koordinere ministeriets arbejde med mål- og resultatstyring
 • Føre tilsyn med styrelsernes drift
 • Gennemføre udbud og indkøb
 • Sikre ministerens tilsyn med, hvordan de ansvarlige bestyrelser driver de fonde og selvejende institutioner, der hører under beskæftigelsesministerens ressort, herunder ansvaret for at styrke og modernisere opgaveløsningen på ministeriets område.

 

Bliv vores nye kollega
Vi forestiller os, at du:

 • Kan skabe resultater gennem en anerkendende og motiverende ledelsesstil
 • Har erfaring med styring og tilsyn – gerne fra en politisk ledet organisation
 • Kan omsætte overordnede strategiske mål til konkrete initiativer
 • Er ambitiøs, nytænkende og udviklingsorienteret
 • Kan planlægge, koordinere og styre en stor variation af opgaver
 • Kan fremme en kultur præget af departementets værdier: Ordentlig, tydelig, fremsynet og ambitiøs.

 

Vi finder løsninger sammen  
Som en del af Beskæftigelsesministeriet, er departementet med til at sætte rammerne for menneskers arbejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne lave. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger.  

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra højre og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at gøre en positiv forskel for menneskers arbejdsliv.  
 

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling, og den er ledig på grund af udløb af åremål.

Stillingen er placeret i løngruppe 1 (lønramme 37). Ansættelsen sker efter overenskomst og på åremål. Der vil være mulighed for forhandling af personlige tillæg. Ansættelsen vil ske efter rammeaftale om kontraktansættelser for chefer i staten. Hvis du er tjenestemand i forvejen, vil ansættelsen kunne ske som tjenestemand.


Spørgsmål og ansøgning
Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte afdelingschef Sine Frederiksen på telefon 5088 8564.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-chef Rikke Perlman i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. 7220 5174. 

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Send din ansøgning og CV elektronisk via www.bm.dk. Ansøgningen stiles til Dronningen, hvis du i forvejen er ansat som tjenestemand. Vi skal have din ansøgning og dit CV senest tirsdag den 3. juni 2020, kl. 12:00.

Læs mere om Beskæftigelsesministeriet på www.bm.dk

 

 

Send ansøgning