Spring over hovedmenu

Deltidsstilling som juridisk sekretær til Arbejdsretten

Har du erfaring med retsarbejde og udarbejdelse af skriftlige afgørelser? Er du grundig og detaljeorienteret? Så er du måske en af de juridiske sekretærer, vi søger til Arbejdsmarkedets Hus.

Arbejdsmarkedets Hus er rammen om Arbejdsretten og Forligsinstitutionen

Arbejdsmarkedets Hus danner rammen om Arbejdsretten og Forligsinstitutionen og andre fagretlige institutioner. Arbejdsretten er en statslig specialdomstol uden for det almindelige domstolssystem, hvis afgørelser træffes af højesteretsdommere og en landsdommer, mens Forligsinstitutionen tager sig af mægling mellem arbejdsmarkedets parter i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Du kan læse mere om os på www.arbejdsretten.dk og www.forligsinstitutionen.dk.

Bliv en del af en arbejdsplads tæt på arbejdsmarkedets parter

Juridiske sekretærer bistår Arbejdsrettens og Tjenestemandsrettens dommere før, under og efter sagerne har været hovedforhandlet. Bistanden består bl.a. i juridisk informationssøgning, protokollering af forklaringer og udarbejdelse af udkast til domme og retsbøger. 

Du vil blive del af en gruppe på 5 juridiske sekretærer, som på skift deltager i alle retsmøder, hvor der skal træffes afgørelse. Arbejdsmængden afhænger af antallet af sager. Retsmøder begynder som udgangspunkt inden for almindelig arbejdstid, f.eks. kl. 10 eller 14.30, og kan i nogle tilfælde fortsætte til ud på aftenen. Som juridisk sekretær deltager du i hele retsmødet og den efterfølgende votering. Du må forvente, at der vil opstå situationer, hvor du skal kunne give møde med meget kort varsel.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

 • juridisk informationssøgning og sparring meddommerne før sagernes behandling
 • deltagelse i retsmøder med protokollering afparts- og vidneforklaringer
 • deltagelse i voteringer og udarbejdelse afvoteringsprotokol
 • udarbejdelse af udkast til domme og retsbøger
 • udarbejdelse af referater til rettens hjemmeside
 • anonymisering af domme og retsbøger
 • praktisk bistand i forbindelse med afviklingen afretsmøderne.

Bliv vores nye kollega

 • Vi forestiller os, at du:
 • er cand.jur.
 • har erfaring med domstolsarbejde
 • kan indgå i et fortroligt samarbejde med rettensdommere
 • har mulighed for at deltage i retsmøder inden oguden for almindelig arbejdstid
 • har mulighed for med kort varsel at give møde tilsager af hastende karakter
 • har erfaring med at skrive udkast til domme ellerlignende skriftlige afgørelser
 • gerne har kendskab til arbejdsret
 • har særdeles gode skriftlige formuleringsevner
 • kan administrere at være tovholder på flere sagerpå samme tid.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingerne som juridisk sekretær er faste deltidsstillinger med varierende timer. Du skal væreindstillet på, at der kan forekomme arbejde bådeinden og uden for almindelig arbejdstid.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til akademikeroverenskomsten.

Vi vil gerne have, at du starter 1. september 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Spørgsmål og ansøgning

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er duvelkommen til at kontakte retsformand Tine Vuust på tlf.nr. 99 68 64 87.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er duvelkommen til at kontakte specialkonsulent Maiken Bastholm i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. 21 47 07 42.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn,handicap, religion eller etnisk tilhørsforholdopfordres til at søge stillingen.

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis senest tirsdag den 23. august 2022. 

Send ansøgning