Spring over hovedmenu

Mål- og resultatplaner

Beskæftigelsesministeriet indgår årlige mål- og resultatplaner med vores to styrelser og forskningscenter.

I mål- og resultatplanerne omsættes de politiske og strategiske mål til konkrete indsatser og løsninger.

Her kan du finde Beskæftigelsesministeriets mål- og resultatplaner, der giver indblik i de faglige og administrative målsætninger for året.