Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 11-10-2023

Flere unge med handicap skal ind på arbejdsmarkedet

Bragt i Avisen Danmark

Af beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), formand for Danske Handicap Organisationer, Thorkild Olesen, og formand for Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), William Korte

Ingen kan alt, men alle kan noget. Man skal bare finde ud af, hvad det er. Det er vi for ringe til at hjælpe unge med handicap til. 43.000 unge mennesker er ikke med i hverken et arbejds- eller uddannelsesfællesskab.

Nu viser ny undersøgelse fra VIVE, at 42 procent af de unge, der ikke er i arbejde eller under uddannelse, har et handicap. Undersøgelsen viser også, at der er tre gange så stor risiko for ikke at være i arbejde eller uddannelse som ung, hvis du har et handicap.

Det skal vi gøre noget ved. Unge med handicap skal høre til i et fællesskab og vide, at der er brug for dem.

Tina er en af de unge med handicap, som har oplevet, hvor svært det er at finde et arbejde. Hun har cerebral parese, som er en hjerneskade, der betyder, at hendes balance er dårlig, hun har svært ved at gå og bliver nemt udmattet. Tina har taget en videregående uddannelse, og har fået tudet ørerne fulde med, at en uddannelse er en sikker vej til et job. Men sådan er virkeligheden langt fra. 

Overgangen fra uddannelse til beskæftigelse var for Tina svær, lang og fyldt med nederlag. Først efter års intens søgning lykkedes det for Tina at få tildelt fleksjob og finde en arbejdsplads, som troede på hende og kunne se, at hun både havde kompetencer og potentiale. Ligesom mange andre har, og som står i samme situation.

Tina deler ud af sine erfaringer ved Handicappolitisk Topmøde om unge, som foregår på Christiansborg i dag. Vi har samlet en række politikere, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og handicaporganisationer, som skal drøfte og komme med input til, hvordan vi både politisk og som samfund kan blive bedre til at hjælpe vores unge med handicap.

Derefter skal vi omsætte nogen af de mange input til konkrete initiativer, hvor nogle af dem skal spille ind i regeringens handlingsplan, der har til formål at skabe bedre muligheder for mennesker med handicap.

Vores fælles mål er, at flere unge med handicap kan få realiseret deres drømme om at arbejde, blive en del af fællesskabet og opleve, at de bidrager med noget, som andre har brug for. Det lykkedes for Tina, selvom vejen var fuld af bump. Nu handler det om at udnytte de gode tider til at få endnu flere med. Vi glæder os til topmødet, så vi kan få sat skub i arbejdet.

Alle kan bidrage med noget - og vi har brug for alle.