Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 26-11-2023

I Danmark skal man kunne stole på sit arbejde

Bragt i Avisen Danmark

Af erhvervsminister Morten Bødskov (S) og beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

I Danmark har vi nogle helt basale forventninger til vores hverdag. En af de allervigtigste er, at vi har ordentlige vilkår på arbejdspladsen. At vi får den løn, der er aftalt. At vi arbejder de timer, der er aftalt. Og at vi arbejder under de rammer, der er aftalt.

Det er kun blevet vigtigere de seneste ti år, hvor der er sket en fordobling af udenlandske ansatte på danske arbejdspladser. En situation, som nogle desværre ser som en mulighed for at tjene urimeligt på andres hårde arbejde.

For de udenlandske lønmodtagere er særligt udsatte for at blive snydt, når det kommer til løn og arbejdsvilkår. Hvilket igen kan være med til at presse lønninger og vilkår ned for alle lønmodtagere, og så står vi pludselig med en negativ spiral af løndumping og plattenslageri. Derfor er det også foruroligende, at vores centrale kontroller finder begrundet mistanke om overtrædelser i 78 procent af de sager, der kontrolleres.

Det kunne vi blandt andet læse for nylig, da fire borgmestre efterspurgte muligheden for et register over virksomheder, der ikke overholder reglerne. Langt størstedelen af virksomhederne, der hver dag får hjulene til at løbe rundt her i landet, er dygtige, gode og reelle virksomheder. Lavet og drevet af folk, der forstår vigtigheden af de organiserede arbejdsmarked med styr på løn. Og arbejdsvilkår. Men 78 procent af kontrolsagerne – det er stadig for meget.

Derfor har vi stor sympati for forslaget fra borgmestrene i landets fire største kommuner om et fælles register over virksomheder, der bevidst snyder ansatte for løn eller pension eller på andre måder bryder regler, klausuler og aftaler. Vi vil gerne anerkende, at borgmestrene insisterer på, at deres opgaver bliver løst på ordentlige vilkår og uden snyd, som rammer de virksomheder, der efterlever reglerne.

Der skal være mere end et vink med en vognstang til alle virksomheder, der gerne vil arbejde i Danmark: her gør vi tingene ordentligt. Med arbejdsmiljøaftalen fra 2023 har regeringen sammen med alle Folketingets partier valgt at styrke indsatsen mod social dumping, og der er afsat en historisk høj bevilling til indsatsen.

Initiativet om sortlistning i aftalen gør det lettere at tjekke, om en virksomhed er dømt for brug af illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder. Det kan betyde, at en virksomhed kan udelukkes fra et udbud. For opgaver, der løses for det offentlige, skal ske på ordentlige vilkår og af ansatte, der har ret til være her på ordnede forhold.

Reglerne, vi har i dag, er lavet for at sikre ordentlige vilkår og retslige rammer – også for virksomhederne. Så de ikke dømmes uden beviser, og så der ikke kommer andre hensyn ind, når man vælger leverandører. Derfor skal leverandører altid bedømmes på baggrund af en konkret vurdering. Et register ville give et nyt værktøj i kampen mod social dumping, men – og det her er et ufravigeligt men – sådan et register skal naturligvis også være ordentligt.

Det er allerede muligt at anvende sociale klausuler i offentlige kontrakter i dag. Og en virksomhed kan blive udelukket fra et udbud, hvis det kan påvises, at virksomheden har misligholdt en offentlig kontrakt. Men det er en opgave, der ligger i hvert enkelt udbud – og som altså ikke kan lægges i nogen fælles opgørelse.

Men vi skal give de offentlige ordregivere al den hjælp og de værktøjer, vi kan, så vi kan komme social dumping til livs. Der er nedsat en teknisk arbejdsgruppe, som sammen med arbejdsmarkedets parter skal se på at fremme anvendelsen af arbejdsmiljøklausuler og understøtte ordentlige arbejds- og lønvilkår på det offentlige område. Arbejdet i arbejdsgruppen er forankret i Erhvervsministeriet, og vi ser frem til at modtage afrapporteringen fra dette arbejde.

Derudover er vi meget åbne over for at se nærmere på, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen mod social dumping yderligere. I 2024 præsenterer vi en handlingsplan og strategi mod social dumping. Samtidig vil vi fra regeringens side af på det kraftigste opfordre til, at man på tværs af det offentlige bruger de sociale klausuler, når der skal laves samarbejde med leverandørerne.

Kun i fællesskab kan vi få den ønskede effekt. Både fra lønmodtagere, arbejdsgivere og statens side. For i Danmark, der skal man kunne stole på det arbejde, man har.