Spring over hovedmenu

DEBATINDLÆG / 19-11-2023

Vi har brug for seniorerne på vores arbejdsmarked

Bragt i Avisen Danmark

Af beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og ældreminister Mette Kierkgaard (M)

Seniorer er med deres erfaring og viden en stor ressource på vores arbejdsmarked. Men nogle seniorer oplever desværre fortsat, at de bliver valgt fra grund af deres alder, mens andre savner fokus på det gode seniorarbejdsliv. Det kræver en kulturændring, så vi kan få skabt et mere aldersvenligt arbejdsmarked. Og det kan vi ikke løse alene fra Christiansborg.

Vi ser derfor frem til, at et nyt Videnscenter for Fastholdelse af Seniorer på Arbejdsmarkedet kan hjælpe os på vej. Som samfund mangler vi viden og flere nuancer, så vi kan ændre synet på alder og skabe det bedst mulige arbejdsmarked for vores seniorer. For ældre er vidt forskellige, og derfor kan de også bidrage med vidt forskellige ting på vores arbejdsmarked.

Vi ved fra undersøgelser, at det kan være svært for seniorer at finde arbejde igen, hvis de først bliver ledige. I værste fald ender det med, at folk helt opgiver og træffer den tunge beslutning, at arbejdslivet - mod deres vilje - slutter her. Undersøgelser peger også på, at alder angives som en vigtig faktor i forbindelse med ansættelse. 

Det er dybt problematisk, hvis arbejdsgivere fravælger ansøgere på grund af alder. Vi lægger heller ikke skjul på, at det er paradoksalt, at arbejdsgivere direkte eller indirekte fravælger seniorer, når de selvsamme arbejdsgivere råber højt om mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Men virkeligheden er todelt. Der er samtidig flere og flere seniorer, som arbejder. Aldrig før har der været så mange +60-årige på vores arbejdsmarked. Og det er utroligt glædeligt, at der er skabt flere arbejdspladser og ordninger, der giver seniorer mod på at blive længere. Senest har vi afskaffet modregningen af det, man tjener ved siden af folkepensionen, og det giver seniorer et klart økonomisk incitament til at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet.

Mangel på arbejdskraft er en af vores tids helt store udfordringer, og der er ingen tvivl om, at et attraktivt arbejdsliv for seniorer er en del af løsningen. Der er et potentiale blandt vores seniorer, som vi skal have udløst, og det er ikke blot til fordel for den ældre generation - men en investering i et mere inklusivt og erfaringsrigt arbejdsmarked. Til gavn for seniorerne, for arbejdspladserne og for hele samfundet.