Spring over hovedmenu

NYHED / 23-01-2017

EU vil regne på arbejdsmiljøets betydning for samfundsøkonomien

Et nyt EU-projekt skal kortlægge de samfundsøkonomiske konsekvenser ved et dårligt arbejdsmiljø. Omdrejningspunktet er udviklingen af en ny økonomisk model, der samtidig giver mulighed for at sammenligne på tværs af EU-landene.

Hvilken betydning har arbejdsmiljøet for økonomien, og hvor store udgifter er direkte forbundet med et dårligt arbejdsmiljø, når der samtidig tages højde for de positive gevinster ved et godt arbejdsmiljø? Det er nogle af de spørgsmål, et nyt EU-projekt skal give svar på.

Bag projektet står Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, der skal kortlægge arbejdsmiljøets betydning for økonomien i EU-landene ved hjælp af en økonomisk omkostningsmodel. Den nye model giver mulighed for at foretage pålidelige skøn over omkostninger ved et dårligt arbejdsmiljø og sammenligne udgifterne til arbejdsmiljø på tværs af EU-landende.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur vil løbende offentliggøre rapporter fra projektet, og den første forventes udgivet i løbet af 2017.