Spring over hovedmenu

NYHED / 31-01-2017

Frivilligt arbejde: Troels Lund Poulsen igangsætter serviceeftersyn af reglerne på området

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ønsker at forenkle og forbedre dagpenge- og efterlønsmodtageres muligheder for at udføre frivilligt arbejde og igangsætter nu et arbejde med at gennemgå hele regelsættet på området. I det arbejde indgår en evaluering af fradrag for frivilligt arbejde.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen igangsætter et serviceeftersyn af dagpenge- og efterlønsmodtageres muligheder for at udføre frivilligt arbejde. Der skal blandt andet ses på timegrænsen for fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde, som i et toårigt forsøg har været hævet fra 4 til 15 timer. Forsøget er netop blevet evalueret.  

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen:

- Det frivillige arbejde er vigtigt for sammenhængkraften i vores samfund. Derfor skal reglerne på området understøtte og ikke modarbejde det frivillige arbejde. Jeg vil i løbet af foråret præsentere et udspil til, hvordan reglerne på området kan lempes og afbureaukratiseres. Vi kommer til at se på hele området med frivilligt arbejde og ikke kun timegrænsen, som i en toårig forsøgsperiode har været hævet fra 4 til 15 timer. Det er også nødvendigt at se på, hvordan vi fx definerer, hvad der er en frivillig organisation.

I det toårige forsøg har dagpenge- og efterlønsmodtagere haft mulighed for at arbejde frivilligt og ulønnet i frivillige organisationer i op til 15 timer om ugen uden modregning.

Evalueringen af forsøget dækker alene dagpengemodtagere og viser, at relativt få dagpengemodtagere har gjort brug af forsøgsordningen. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse estimeres det, at det i april 2016 var mellem 400 og 1.200 dagpengemodtagere – ud af i alt 70.000 dagpengemodtagere – der gjorde brug af muligheden for at arbejde op til 15 timer om ugen uden modregning.

Evalueringen af forsøget indikerer endvidere, at der kan være nogle udfordringer med at øge timegrænsen permanent fra 4 til 15 timer. Fx at frivilligt ulønnet arbejde kan forsinke dagpengemodtageres overgang til lønarbejde og i begrænset omfang kan fortrænge ordinær arbejdskraft.

Forsøget udløber den 20. marts 2017 og bliver ikke forlænget. Arbejdet med at gennemgå regelsættet på området ventes at blive afsluttet i løbet af foråret, hvorefter beskæftigelsesministeren vil præsentere et udspil til et nyt og enklere regelsæt på området.

Fakta om fradrag for frivilligt arbejde

Dagpenge- og efterlønsmodtagere kan udføre alt det frivillige arbejde, som de har lyst til i frivillige foreninger og organisationer. I de tilfælde, hvor arbejdsopgaverne har karakter af arbejde, der kan udbydes som lønarbejde, bliver det frivillige arbejde modregnet i ydelsen:  

  • Hvis der tale om frivilligt arbejde med arbejdsopgaver, der kan kategoriseres som primær drift og vedligeholdelse, bliver alt arbejde modregnet i ydelsen fra første time.
  • Hvis der er tale om andet frivilligt arbejde, bliver arbejdet modregnet i ydelsen, hvis arbejdet har et omfang på mere end 4 timer om ugen.  I en toårig forsøgsperiode har timegrænsen været hævet til 15 timer.

Langt det meste frivillige arbejde i Danmark har ikke karakter af almindeligt lønarbejde og kan derfor udføres ubegrænset og uden modregning i ydelsen. Det gælder fx aktiviteter i idrætsforeninger (fx træner), aktiviteter i hjemmeværn, aktiviteter i humanitære organisationer (fx tøjsortering), besøgsven og deltagelse i kollektive, kulturelle foreninger (fx amatørteater).