Spring over hovedmenu

NYHED / 02-01-2017

Nyt dagpengesystem: Arbejdstimer kan omsættes til dagpengetimer i forholdet 1:2

Fra 2. januar kan man bruge opsparede arbejdstimer til at forlænge sin dagpengeperiode. Det indgår i det nye dagpengesystem, hvor de første dele træder i kraft nu og resten 1. juli 2017.

De første elementer i det nye dynamiske dagpengesystem, der giver ledige større fleksibilitet og tryghed, træder i kraft 2. januar 2017. Udgangspunktet er fortsat en toårig dagpengeperiode, men ledige får som noget nyt mulighed for at opspare arbejdstimer, der kan bruges til at forlænge dagpengeperiode med i op til et år ekstra.

Allerede fra 2. januar kan man begynde at bruge opsparede arbejdstimer fra de sidste tre år til at forlænge sin dagpengeperiode. Det sker i forholdet 1:2, så én dags arbejde giver to ekstra dage med dagpenge. Man kan maksmalt optjene 962 løntimer, som giver ret til en maksimal forlængelse af dagpengeperioden med et år inden for halvandet år.

Ledige kan selv vælge, om de opsparede løntimer skal bruges til at forlænge dagpengeperioden eller skal benyttes til genoptjening af helt ny toårig dagpengeret. Beskæftigelse, som én gang er brugt til at forlænge dagpengeperioden, kan ikke ”genbruges” til at genoptjene dagpengeretten.

Først fra 1. juli 2017, hvor det nye månedsbaserede dagpengesystem træder i kraft, registreres de optjente løntimer automatisk hver måned på en "Beskæftigelseskonto", som a-kassen opretter til alle medlemmer. Indtil da foretager a-kassen en opgørelse over arbejdstimer, når dagpengeperioden/referenceperioden udløber.