Spring over hovedmenu

NYHED / 06-01-2017

Regional uddannelsespulje ruster ledige til arbejdsmarkedet

Næsten fire ud af ti ledige er kommet i job tre måneder efter, at de har afsluttet et kort erhvervsrettet uddannelsesforløb bevilliget fra den regionale uddannelsespulje. Det viser den første opgørelse over afgangen fra uddannelsesforløbene.

Med beskæftigelsesreformen blev der afsat 100 mio. kr. årligt til en regional uddannelsespulje med det mål at give flere dagpengemodtagere mulighed for at tage et kort og erhvervsrettet uddannelsesforløb.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet den første samlede opgørelse over den regionale uddannelsespulje fra 1. januar 2015, hvor puljen blev oprettet, og frem til 1. september 2016.

Der er ikke tale om en egentlig effektanalyse. Opgørelsen dækker alene over antallet af dagpengemodtagere, som har fået tilbudt et uddannelsesforløb igennem puljen og deres arbejdsmarkedsstatus både tre og seks måneder efter, at de har afsluttet uddannelsesforløbet.

Opgørelsen viser, at der er registret knap 10.000 afsluttede uddannelsesforløb i løbet af perioden. 38 pct. af dagpengemodtagerne er kommet i job tre måneder efter, at de har afsluttet et uddannelsesforløb, og 49 pct. er kommet i job efter seks måneder. Yderligere fremgår det, at to tredjedele af uddannelsesforløbene er AMU-kurser.

Beskæftigelsesministeriet planlægger at få lavet en egentlig effektmåling af den regionale uddannelsespulje i løbet af 2017.

 

Fakta om regional uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje er på ca. 100 mio. kr. årligt. Puljen giver mulighed for, at flere dagpengemodtagere – uanset uddannelsesbaggrund – fra første ledighedsdag kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.

Kommunerne kan via puljen få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det område, hvor kommunen ligger. Der findes i alt otte regionale positivlister, som udarbejdes af STAR efter drøftelse og godkendelse i de regionale arbejdsmarkedsråd. De regionale positivlister opdateres to gange årligt.