Spring over hovedmenu

NYHED / 25-01-2017

Rigsrevisionen har undersøgt Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Statsrevisorerne har modtaget en beretning fra Rigsrevisionen om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ministeriet efter fire år ikke har tilvejebragt det datagrundlag, som Folketinget ønskede, for at kunne følge op på og evaluere ressourceforløbene.

Statsrevisorerne har modtaget en beretning fra Rigsrevisionen, der i 2016 har gennemført en undersøgelse af Beskæftigelsesministeriets indsats for at tilvejebringe data om de tværfaglige ressourceforløb, som blev indført 1. januar 2013 som et led i reformen af førtidspension og fleksjob.

Rigsrevisionen påpeger blandt andet i beretningen, at Beskæftigelsesministeriet ikke har tilvejebragt de nødvendige data til at følge op på og evaluere de tværfaglige ressourceforløb, og at ministeriet på den baggrund ikke har overblik over, om kommunerne reelt gennemfører en tværfaglig indsats for udsatte borgere. Samtidig anføres det, at Beskæftigelsesministeriet har fulgt op på brugen af beskæftigelsestilbud i ressourceforløb.

Rigsrevisionen vurderer endvidere, at Beskæftigelsesministeriet allerede fra reformens start burde have gjort mere for at inddrage og samarbejde med de relevante myndigheder på området om de nødvendige data.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at vi har brug for at få endnu bedre data på det her område. Det har der været en række udfordringer med, og det er noget, som vi selvfølgelig arbejder intensivt på at sikre så hurtigt som muligt. Jeg vil samtidig understrege, at vi følger området tæt. 

Beskæftigelsesministeriet vil inden for fire måneder afgive en redegørelse til Rigsrevisionen med initiativer, der følger op på de konklusioner, der fremgår af Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger.