Spring over hovedmenu

NYHED / 26-01-2017

Søfarende lønmodtagere får forbedret deres rettigheder på en række områder

Nye og bedre muligheder for kommunikation er en af årsagerne til, at søfarende nu i højere grad bliver ligestillet med andre lønmodtagere. Det fremgår af et lovforslag, som 1. behandles torsdag.

Folketinget 1. behandler i dag, torsdag den 26. januar 2016, et lovforslag, der implementerer et EU-direktiv om søfarendes rettigheder.

Hidtil har søfarende været undtaget fra flere af de almindelige regler, der generelt gælder for lønmodtagere – fx i forbindelse med varsling af afskedigelser i større omfang – på grund af de særlige vilkår, der er gældende for arbejde til søs.

I lyset af nye informations- og kommunikationsteknologier, der gør det muligt at komme i kontakt med søfarende, som befinder sig på havet i arbejdsøjemed, kan de almindelige regler nu helt eller delvist gælde for søfarende lønmodtagere. Dermed bliver søfarende med lovforslaget i højere grad sidestillet med andre lønmodtagere.

Med lovforslaget lægges der op til ændringer i fire danske love: 

  • Lov om europæiske samarbejdsudvalg
  • Lov om information og høring af lønmodtagere
  • Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang
  • Lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse