Spring over hovedmenu

NYHED / 09-02-2017

Udbetalingen af barselsdagpenge digitaliseres

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har netop fremsat et lovforslag i Folketinget, der blandt andet sikrer, at udbetalingen af barselsdagpenge fremover kan ske automatisk og digitalt.

Når der i fremtiden skal udbetales barselsdagpenge, sker det automatisk og digitalt. Det fremgår af et lovforslag, der delvist udspringer af reformen af sygedagpengesystemet. Det indgår i sygedagpengereformen, at udbetalingen af både sygedagpenge og barselsdagpenge i højere grad skal automatiseres og digitaliseres.

Lovforslaget indeholder også en række øvrige ændringer:

  • Regelforenklinger og præciseringer af barselslovens regler.
  • Omlægning af den kommunale medfinansiering til orlov ved pasning af alvorlig syge børn.
  • Etablering af en klageadgang i sygedagpengeloven over afgørelser truffet af Udbetaling Danmark om sygedagpengeforsikringer.

Derudover indeholder lovforslaget ændringer i loven om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, der sikrer at:

  • Beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om, hvordan fastlæggelsen af berørte uger skal ske for arbejdsløshedsdagpenge, når de som et led i reformen af dagpengesystemet går fra at være ugebaserede til månedsbaserede.
  • Ydelsesrefusion, der fremover skal opgøre finansieringsbeløbet for førtidspension og særlig støtte, overtager beregningen af kommunernes andel af finansiering af visse offentlige ydelser.

Lovforslaget ventes at blive 1. behandlet den 21. februar 2017.